Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Çağdaş Dini AkımlarISF 3182016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMesleki Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa TEMİMİ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye ve dünyadaki çağdaş dini akımların ortaya çıkış sebepleri, temel ilkeleri, gelişimleri ve mevcut durumları.
Dersin İçeriğiÇağdaş dinlerde ortaya çıkan akımları tanıma ve sistemlerini anlama
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Çağdaş dini akımların temel farklılıklarını ortaya koymak1, 2, 3A
ÖÇ2 Çağdaş dini akımların ortak noktalarnı ortaya koymak1, 2, 3A
ÖÇ3 Çağdaş dini akımlar hakkında karşılaştırma yapma1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDin, mezhep, akım, cemaat, dini grup kavramları
2. HaftaDin, mezhep, akım, cemaat, dini grup kavramları
3. HaftaDin, mezhep, akım, cemaat, dini grup kavramları
4. Haftaİslam Dininde ortaya çıkan çağdaş akımlar
5. HaftaCemaatler
6. Haftaİhvanü'l-müslimin
7. HaftaTarikatler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaHıristiyanlık içindeki mezhep
10. HaftaHıristiyanlıkta zuhur eden çağdaş akımlar
11. HaftaYahudilerde mezhepler
12. HaftaÇağdaş Yahudi akımları
13. HaftaDoğu Dinlerinde ortaya çıkmış çağdaş akımlar
14. HaftaDoğu Dinlerinde ortaya çıkmış çağdaş akımlar
15. HaftaDeğerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDinler ve Mezhepler Tarihi, Şehristani
Diğer Kaynaklarİslâmî İnanç Değerleri ve Çağdaş Dinî Akımlar. Prof. Dr. Fikret Karaman
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü66
Toplam İş Yükü / 25 (s)66 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"