Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Hüsn ü HatISF 2142016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMesleki Seçmeli
Dersin KoordinatörüOkutman Abdulkader TABBASH
Dersi VerenlerOkutman Abdulkader TABBASH, Öğr. Gör. Ahmet KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hat Sanatı tarihine aşinalık kazandırarak Hat malzemeleri, kullanım alanları, türleri ve günümüz durumuyla alakalı farkındalık meydana getirmek
Dersin İçeriğiHat Sanatı Tarihi, meşhur Hat Sanatçıları ve Eserleri, Hat türleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Hüsn-i Hat ve bu kategoriye giren terminolojiyi anlayabilir1, 4A, F
ÖÇ2Sanat ve Din ilişkisiyle alakalı görüşler ortaya koyabilme1, 4A, F
ÖÇ3Hat Sanatının büyük ustaları hakkında fikir sahibi olabilme1, 4A, F
ÖÇ4İslam’da Sanat algısını oluşturan sebepleri öğrenme1, 4A, F
ÖÇ5Sanatta ıslahatçı kişilikler ve bunların özellikleri hakkında fikir beyan edebilme1, 4A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaHat, Hüsn-i Hat, Güzel Yazı” terimleri ve içerdikleri mana
2. Haftaİslam Yazısını ortaya çıkaran sebepler. İslam Yazısının ilk yüzyılı.
3. Haftaİslam Yazısında Emeviler ve Abbasiler devri
4. Haftaİslam Yazısında Yakut ve sonrası, Anadolu’da Hat sanatı.
5. HaftaAnadolu Beylikler devri Hat sanatı ve Osmanlı Hat Sanatı
6. HaftaOsmanlı devri Hat ekolleri ve dönemler
7. HaftaYazı türleri, gelişimleri, günümüzde durum.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYazı malzemelerinden kalem, mürekkep, mıstar
10. HaftaYazı malzemelerinden kağıt ve kağıdın hazırlanması
11. Haftaİslam yazısını diğer yazı sanatlarından ayıran özellikler: noktalama ve gelenek
12. HaftaBir Osmanlı yazı türü olarak Rik’a ve ortaya çıkışı
13. HaftaRik’a yazısının İslam dünyasına yayılması ve örnekler
14. HaftaRik’a yazısında harfler
15. HaftaRik’a yazısında noktalama ve ölçüler.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuİNAL, Mahmud Kemal.Son Hattatlar, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1955
Diğer KaynaklarYAĞAN, Necati.Hüsnü Hat , Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev3.003.009.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"