Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Dini MusikiISF 2132016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliArapça
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMesleki Seçmeli
Dersin KoordinatörüAraş. Merk. Koord. Ender DOĞAN
Dersi VerenlerAraş. Merk. Koord. Ender DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Din Musikisinin tarihi gelişimi ve formları hakkında bilgi kazanmak
Dersin İçeriğiDin Musikisinin tarihi gelişimi ve formları hakkında bilgi kazanmak
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Türk Din Musikisi repertuarından eserler öğrenir1, 4, 5, 6A, F
ÖÇ2Tatbiki olarak dini musiki formlarını icra edebilir1, 4, 5, 6A, F
ÖÇ3Türk din musikisinin geleneksel icra ve çeşitleri hakkında bilgi edinir1, 4, 5, 6A, F
ÖÇ4Osmanlı dönemindeki dini musiki gelişmelerini takip edebilir1, 4, 5, 6A, F
ÖÇ5Türk din musikisinin tarihçesi hakkında bilgi sahibi olabilir1, 4, 5, 6A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİslamiyetin Musikiye bakışı ve yaklaşımı
2. HaftaTürk Din Musikisinin Tarihi gelişimi
3. HaftaDini Musikinin Bölümleri
4. HaftaCami Musikisi
5. HaftaTasavvuf Musikisi Örnekleri
6. HaftaBaşlıca İlahi formları
7. HaftaGenel Tekrar ve Temel Musiki Terimleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTürk musikisinde Makam ve Usul
10. HaftaBasit makamlar ve bu makamların dizileri
11. HaftaGösterilen makamların ilahi örnekleri
12. HaftaBileşik makamlar ve Dizileri
13. HaftaUsul ve makam ilişkisinin öğretilmesi
14. HaftaTürk din musikisini örnekleyebilecek bazı ilahilerin notalar
15. HaftaGenel tekrar ve Türk Din Musikisini örnekleyebilecek bazı ilahilerin notası
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuMakamlarla Türk Din Musikisi Ubeydullah SEKİZLİ,
Diğer KaynaklarKuran-ı Kerim ve Dini Musiki Mehmet Ali Sarı
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü82
Toplam İş Yükü / 25 (s)82 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"