Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Lisans Bitirme ÇalışmasıISF 4122016 - 2017T : 0+U : 226.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrenciye İslami İlimlere dair araştırma yöntemlerini kavratmak ve bu alanlardan seçilen bir konuyu bilimsel yöntemlere uygun biçimde hazırlayıp sunma bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiÖğrenci İslami İlimlere dair araştırma yöntemlerini kavrar ve bu alanlardan seçilen bir konuyu bilimsel yöntemlere uygun biçimde hazırlayıp sunar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Akademik yazı yazmayı öğrenir.1, 4, 14, 16A, C, F
ÖÇ2 Dipnot teknikleri ve kaynak göstermeyi öğrenir.1, 4, 14, 16A, C, F
ÖÇ3Akademik bir metin yazmanın temel prensiplerini öğrenir.1, 4, 14, 16A, C, F
ÖÇ4 Kaynak değerlendirmesini ve tahlilini öğrenir.1, 4, 14, 16A, C, F
ÖÇ5 İlahiyat alanının temel kaynaklarına ve kavramlarına nüfuz eder.1, 4, 14, 16A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBitirme ödevi kavramı
2. HaftaSosyal bilimlerde bilimsel araştırma ve kaynak kavramı
3. HaftaSosyal bilimlerde bilimsel araştırma ve kaynak kavramı
4. HaftaSosyal bilimlerde bilimsel araştırma ve kaynak kavramı
5. Haftaİslam ilimlerinin klasik ve modern kaynaklarının tanıtımı
6. Haftaİslam ilimlerinin klasik ve modern kaynaklarının tanıtımı
7. HaftaBitirme ödevi konusunun seçimi ve kaynaklarının tespiti
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBitirme ödevi konusuna ait plan hazırlanması
10. HaftaBitirme ödevi konusuna ait plan hazırlanması
11. HaftaBitirme ödevi konusuna ait plan hazırlanması
12. HaftaBitirme ödevinin yazımı
13. HaftaBitirme ödevinin yazımı
14. HaftaBitirme ödevinin yazımı
15. HaftaBitirme ödevinin teslimi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAli Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara 1995. Yusuf Ziya Kavakçı, İslam Araştırmalarında Usul, 1982.
Diğer KaynaklarHalil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma el Kitabı, İstanbul, 2000.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Ödev 220
4Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.006.006.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.005.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.006.006.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"