Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Dinler Tarihi-IIISF 4042016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Turan KOÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yahudilik ve Hıristiyanlık Dinlerini Detaylı Olarak Tanıma
Dersin İçeriğiYahudilik ve Hıristiyanlık Dinleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Hıristiyanlık tarihinin ana hatlarını bilir1, 2, 3A, C
ÖÇ2Hıristiyanlığın kökenleri ve İncillerdeki İsa hakkında bilgi sahibidir1, 2, 3A, C
ÖÇ3Yahudiliğin inanç esasları, ibadetleri ve tarihi hakkında genel bilgi birikimine sahiptir 1, 2, 3A, C
ÖÇ4Yahudiliğin İslam ile olan ilişkilerinin tarihsel ve kültürel arka planını bilir1, 2, 3A, C
ÖÇ5Yahudiliğin tanımı, Yahudiliğe girişin şartları konusunda bilgiye sahiptir1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaYahudiliğe Giriş: Yahudi, İbrani, Musevi ve İsrail Kavramları
2. HaftaYahudilik Tarihi I: Biblikal Dönem
3. HaftaYahudilik Tarihi II: Rabbinik Yahudiliğin Oluşumu
4. HaftaYahudilik Tarihi III: Ortaçağ Yahudiliği
5. HaftaYahudilik Tarihi IV: Modern Yahudilik
6. HaftaKuran ve Hadislerde Yahudilik
7. HaftaYahudiliğin İnanç Esasları: Maimonidesin Amentüsü
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYahudi Kutsal Gün ve Bayramları
10. HaftaHıristiyanlığa Giriş: İnciller ve İsa
11. HaftaHıristiyanlık Tarihi I: Erken Dönem Hıristiyanlık
12. HaftaHıristiyanlık Tarihi II: Ortaçağ Hıristiyanlığı, İslam Hıristiyan Münasebetleri
13. HaftaHıristiyanlık Tarihi III: Reform Dönemi Gelişmeleri
14. HaftaHıristiyanlığın İnanç Esasları: Teslis, Kristoloji ve Konsiller
15. HaftaHıristiyanlığın Kutsal Gün ve Bayramları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSalime Leyla Gürkan, Yahudilik, İstanbul: İsam Yayınları, 2008. Lavinia-Dan Sherbok, Yahudiliğin Kısa Tarihi, (çev. Bilal Baş), İstanbul: İz Yayıncılık, 2010.
Diğer Kaynaklarşinasi Gündüz, Hıristiyanlık, İstanbul: İsam Yayınları, 2007. Şinasi Gündüz (ed.), Yaşayan Dünya Dinleri, İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 2007.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.001.001.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü83
Toplam İş Yükü / 25 (s)83 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"