Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kurumsal Tasavvuf TarihiISF 3082016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Veysel AKKAYA
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Veysel AKKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimsel bir alan olarak tasavvufun, tarikatlar dönemi kavramları ile düşünce ve kurumlarını incelemek ve değerlendirmesini yapmak.
Dersin İçeriğiTasavvufun, tarikatlar dönemi kavramları ile düşünce ve kurumlar
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1.1, 2A
ÖÇ2Tasavvufun dindeki yeri ve konumu hakkında bilgi sahibi olur1, 2, 3A
ÖÇ3Tasavvufun ortaya çakışı ve gelişmesi hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 3A
ÖÇ4Tasavvufun menşei ile ilgili görüşleri analiz eder.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTarikatlar ve Tekkeler
2. Haftaİlk Tasavvuf Ekolleri
3. HaftaTarikatlarin Teşekkülü ve İlk Tarikatlar Kâdiriyye, Rifâiyye, Sühreverdîyye,
4. HaftaŞâzeliyye, Bedeviyye, Desukiyye, Sadiyye, Çiştiyye
5. HaftaOrta Asyada Tarikatler I
6. HaftaOrta Asyada Tarikatler II
7. HaftaAnadoluda Tarikatlar I
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAnadoluda Tarikatlar II
10. HaftaTarikatların Ortak Unsurları
11. HaftaTarikatlarda âdab ve erkanın oluşumu
12. HaftaSosyal ve Kültürel Hayatta Tarikatler
13. HaftaTekkeler ve Zâviyeler
14. HaftaSon Dönem Türkiye'de Tarikatlar I
15. HaftaSon Dönem Türkiye'de Tarikatlar I
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu.
Diğer Kaynaklar.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü82
Toplam İş Yükü / 25 (s)82 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"