Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Tefsir IIISF 305A2016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliArapça
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa TEMİMİ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa TEMİMİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin Mücadele, Cuma, Talak, Tahrim surelerinin tefsiri öğrenmesi.
Dersin İçeriğiMücadele, Cuma, Talak, Tahrim sureleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersten sonra öğrenci Cuma, Munafikun, Tagabun, Talak surelerin tefsiri öğrenmiş olur.1, 2, 3A, B, C
ÖÇ2Tefsir metinleri üzerinde tahlil melekesi gelişir1, 2A, C
ÖÇ3Tefsirdeki ihtilaflar ve sebepleri öğrenmiş olur1, 2A, C
ÖÇ4Tefsirdeki farklı yaklaşımları öğrenir1, 2A, C
ÖÇ5Tefsire dair kavram ve konuları öğrenir1, 2A, C
ÖÇ6Bu dersten sonra öğrenci Cuma, Munafikun, Tagabun, Talak surelerinin tefsiri öğrenmiş olur. 1, 2, 3, 10A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaCuma Suresi 1-5 âyet
2. HaftaCuma Suresi 6-8 âyet
3. HaftaCuma Suresi 9-11 âyet
4. HaftaMünafikün Suresi 1-5 âyet
5. HaftaMünafikün Suresi 6-8 âyet
6. HaftaMünafikün Suresi 9-11 âyet
7. HaftaTeğabu Suresi 1-6 âyet
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTeğabun Suresi 7-13 âyet
10. HaftaTeğabun Suresi 14-18 âyet
11. HaftaTalak Suresi 1-4 âyet
12. HaftaTalak Suresi 5-8 âyet
13. HaftaTalak Suresi 9-12 âyet
14. HaftaTahrim Suresi 1-6 âyet
15. HaftaTahrim Suresi 7-12 âyet
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSafvatu-t-tafasir- Sabuni
Diğer KaynaklarMuhtasar Tefsir İbnu Kesir
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü82
Toplam İş Yükü / 25 (s)82 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"