Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam Tarihi-IISF 2072016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Ziya KAZICI
Dersi VerenlerProf. Dr. Muhammed HARB, Prof. Dr. Ziya KAZICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dört Halife, Emevi ve Abbasi dönemlerinin tarihi hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriğiDört Halife Dönemi ile Emevi ve Abbasi Devletlerinin Siyasi ve Sosyal Tarihi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Hz. Muhammedin vefatından sonra karşılaşılan problemleri ve ilk dört halifenin tayin usullerini açıklar. 1, 2A
ÖÇ2İlk dört halife döneminde gerçekleşen fetih hareketlerini özetler. 1, 2A
ÖÇ3Halife Hz. Osmanın öldürülmesine yol açan sebepleri ve Hz. Ali-Muaviye mücadelesinin safhalarını açıklar ve yorumlar. 1, 2A
ÖÇ4İlk üç Emevi halifesi döneminde yaşanan siyasi olayları ve Emevi devletinin dayandığı temel ilkeleri önceki dönem ile mukayeseli bir şekilde sorgular 1, 2A
ÖÇ5Abdülmelik b. Mervan ve Ömer b. Abdülaziz döneminde yapılan iktisadi ve sosyal reformları listeler. 1, 2A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaHz. Ebubekir' in Halife seçilişi ve Dönemi.
2. HaftaHalifeliğine kadar Hz. Ömer.
3. HaftaHz. Ömer' e Bey' at
4. Haftaİslam Fetihleri ve bunu kolaylaştıran sebepler.
5. HaftaIrak ve İran' ın Fethi ve bu fetihleirn halk üzerindeki etkileri.
6. HaftaSuriyei, Filistin ve çevresinin fethi ile bölgedeki etkileri.
7. HaftaMısır' ın Fethi ve sonuçları.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİskederiye kütüphanesi ve Hz. Ömer' in şahsiyeti ile vefatı.
10. HaftaDoğumundan Halifeliğine kadar Hz. Osman ve Şura görüşmeleri.
11. HaftaHz. Osman dönemindeki görüşmeler.
12. HaftaHz. Osman' ın şahsiyeti ve hizmetleri.
13. HaftaDoğumundan halifeliğine kadar Hz. Ali
14. HaftaHz. Ali' ye bey' at
15. HaftaHz. Ali dönemindeki olaylar ile şahsiyet ve vefatı.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAycan, İrfan-Sarıçam, İbrahim (2002), Emeviler, İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları. Atçeken, İsmail Hakkı (2002), Devlet Geleneği Açısından Hişam b. Abdülmelik Hitti, Philip (1982): İslam Tarihi.
Diğer Kaynaklarziya kazıcı İslam medeniyeti ve müesseseleri tarihi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü82
Toplam İş Yükü / 25 (s)82 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"