Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam Tarihi-IISF 2072016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Ziya KAZICI
Dersi VerenlerProf. Dr. Muhammed HARB, Prof. Dr. Ziya KAZICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dört Halife, Emevi ve Abbasi dönemlerinin tarihi hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriğiDört Halife Dönemi ile Emevi ve Abbasi Devletlerinin Siyasi ve Sosyal Tarihi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Hz. Muhammedin vefatından sonra karşılaşılan problemleri ve ilk dört halifenin tayin usullerini açıklar. 1, 2A
ÖÇ2İlk dört halife döneminde gerçekleşen fetih hareketlerini özetler. 1, 2A
ÖÇ3Halife Hz. Osmanın öldürülmesine yol açan sebepleri ve Hz. Ali-Muaviye mücadelesinin safhalarını açıklar ve yorumlar. 1, 2A
ÖÇ4İlk üç Emevi halifesi döneminde yaşanan siyasi olayları ve Emevi devletinin dayandığı temel ilkeleri önceki dönem ile mukayeseli bir şekilde sorgular 1, 2A
ÖÇ5Abdülmelik b. Mervan ve Ömer b. Abdülaziz döneminde yapılan iktisadi ve sosyal reformları listeler. 1, 2A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaHz. Ebubekir' in Halife seçilişi ve Dönemi.
2. HaftaHalifeliğine kadar Hz. Ömer.
3. HaftaHz. Ömer' e Bey' at
4. Haftaİslam Fetihleri ve bunu kolaylaştıran sebepler.
5. HaftaIrak ve İran' ın Fethi ve bu fetihleirn halk üzerindeki etkileri.
6. HaftaSuriyei, Filistin ve çevresinin fethi ile bölgedeki etkileri.
7. HaftaMısır' ın Fethi ve sonuçları.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİskederiye kütüphanesi ve Hz. Ömer' in şahsiyeti ile vefatı.
10. HaftaDoğumundan Halifeliğine kadar Hz. Osman ve Şura görüşmeleri.
11. HaftaHz. Osman dönemindeki görüşmeler.
12. HaftaHz. Osman' ın şahsiyeti ve hizmetleri.
13. HaftaDoğumundan halifeliğine kadar Hz. Ali
14. HaftaHz. Ali' ye bey' at
15. HaftaHz. Ali dönemindeki olaylar ile şahsiyet ve vefatı.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAycan, İrfan-Sarıçam, İbrahim (2002), Emeviler, İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları. Atçeken, İsmail Hakkı (2002), Devlet Geleneği Açısından Hişam b. Abdülmelik Hitti, Philip (1982): İslam Tarihi.
Diğer Kaynaklarziya kazıcı İslam medeniyeti ve müesseseleri tarihi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü82
Toplam İş Yükü / 25 (s)82 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"