Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Tefsir TarihiISF 203A2016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliArapça
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç. Dr. Abdulmutalip ARPA
Dersi VerenlerDoç. Dr. Abdulmutalip ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kuran tefsirinin tarihsel süreçte geçirdiği inşa aşamlarını konu edinir
Dersin İçeriğiKur'an tefsir tarihinin oluşum ve gelişim süreçlerinin tarihi seyirlerini konu edinir
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci Kur'an'ı anlama ve yorumlama noktasında tarihsel süreçte oluşan müktesebatı öğrenir.
ÖÇ2Öğrenci Kur'an'ı anlama ve yorumlama noktasında tarihsel süreçte oluşan müktesebatı öğrenir.1, 3A, C
ÖÇ3Tefsir tarihinde ortaya çıkan farklı tefsir ekolleri hakkında bilgi edinilir1, 2, 3A, C
ÖÇ4Bilimsel tefsirin imkanı hakkında bilgi edinir1, 2, 3A, C
ÖÇ5Modern tefsir yaklaşımları hakkında bilgi edinir1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftatefsir, Te'vil ve Tercüme Kavramları
2. HaftaTefsir Kaynakları
3. HaftaHz. Peygamberin Tefsiri
4. HaftaSünnetin Kur'an'ı Açıklama Şekilleri
5. HaftaSahabe Tefsiri
6. HaftaTabiun Tefsiri
7. HaftaTefsirin Tedvini
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTefsirde İsrailiyyat
10. HaftaRivayet Tefsiri
11. HaftaDirayet Tefsir
12. HaftaMezhebi Tefsirler
13. HaftaBilimsel Tefsir
14. HaftaMuasır Tefsir Akımları
15. HaftaTürkiye'de Tefsir Çalışmaları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuet-Tefsir ve'l-Müfessirun: Hüseyin ez-Zehebi Tefsir Tarihi:Muhsin Demirci
Diğer KaynaklarÖrnek tefsir metinleri
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü82
Toplam İş Yükü / 25 (s)82 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"