Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Tefsir İlmine GirişISF 103A2016 - 2017T : 4+U : 046.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliArapça
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa TEMİMİ
Dersi VerenlerDoç. Dr. Abdulmutalip ARPA, Yrd.Doç.Dr. Mustafa TEMİMİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kur'an tefsirinde öğrencinin izlemesi gereken usül ve yöntemlerle ilgili bilgi vermeyi amaçlar
Dersin İçeriğiTefsir usülü konularını inceler
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersten sonra öğrenci Kur'an anlamı, isimleri. tarihi. icazı, Mekki Medeni, muhkem mütaşabih, alahrufu-sebia, munasabatut, konuları öğrenmiş olur. 1, 2, 10A, B, C
ÖÇ2Öğrenci tefsirde takip etmesi gereken metod hakkında bilgi edinmiş olacak1, 2, 3A, C
ÖÇ3Öğrenci tefsir usülüne dair kavramları öğrenir.1, 2, 3A, C
ÖÇ4Öğrenci tefsir usülüne dair tarihsel süreç ve kaynakları öğrenir1, 2, 3A, C
ÖÇ5Öğrenci tefsir usülü sayesinde yöntem analiz yeteneği gelişir.1, 2, 3A, C
ÖÇ6Bu dersten sonra öğrenci Kurân anlamı, isimleri, tarihi, muhkem müteşabih, mekki medeni, nasih ve mensuh, i'cazul Kur'an, münasabat, konuları anlamış olur.1, 2, 3, 4, 10A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKur'an isimleri ve tefsirle ilgili kavramlar
2. HaftaVahiy
3. HaftaEsbab-ı Nüzul
4. HaftaKur'an'ın Nüzulu
5. HaftaMekki-Medeni
6. HaftaYedi Harf
7. HaftaNasih-Mensuh
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMuhkem-Müteşabih
10. Haftaİ'cazu'l-Kur'an
11. HaftaMünasebat İlmi
12. HaftaHuruf-u Mukattaa
13. HaftaKur'an Kıssaları
14. HaftaEmsalu'l-Kur'an
15. HaftaMüşkilu'l-Kur'an
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuMuhammed Mecali: el-Veciz fi Ulumi'l-Kur'an Muhsin Demirci: Tefsir Tarihi
Diğer KaynaklarEl-Burhan fi Ulumi-l Kur'an.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ödev 110
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.006.0096.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.001.001.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü163
Toplam İş Yükü / 25 (s)163 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"