Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kur'an Okuma ve Tecvit IISF 109A2016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerOkutman Abdulkader TABBASH, Öğr. Gör. Alaattin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlıklı bir Kur'an okuyuşu için gerekli olan tecvid kaidelerini tatbik etme becerisini kazanıp Kur’an’ı bu kazanım çerçevesinde yüzünden ve ezber okuyabilmektir.
Dersin İçeriğiKur’an’ı Kerim'in doğru ve güzel bir şekilde okunması, gerekli ezberlerin yapılması ve tecvit kuralarının öğrenilmesi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kuran okumanın faziletini kavrayabilme1, 4A, B
ÖÇ2Sağlıklı bir Kuran okuyuşu için gerekli olan tecvid ilminin tarifi, gayesi ve lüzumu hakkında bilgi edinme1, 4A, B
ÖÇ3Harfleri mehreçleri ve sıfatlarına uygun bir surette telaffuz edebilme1, 4A, B
ÖÇ4Tenvin, sakin nun, sakin mim ve ra'nın okunuşu ile ilgili kuralları kavrama ve uygulayabilme1, 4A, B
ÖÇ5Tecvid Bilgileri çerçevesinde Kuran'ın ilk beş cüzünü "talim usulü" ile doğru bir şekilde okuyabilme1, 4A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKur’an’ın tarifi, Tecvid ilminin konusu, gayesi ve luzumu hakkında bilgi verilmesi, Kur’an’dan 1-8. sayfaların yüzünden okunması, Namaz Dualarının ezbere okunması
2. HaftaMahreç ve Sıfatlar konusunun işlenmesi, Kur’an’dan 9-16. sayfaların yüzünden okunması, Fatiha Suresi’nin ve Bakara Suresi 1-5. ayetlerin ezbere okunması
3. HaftaTenvin ve Sakin Nun konusunun işlenmesi, Kur’an’dan 17-24. sayfaların yüzünden okunması, Nas, Felak ve ihlas surelerinin ezbere okunması
4. HaftaTenvin ve Sakin Nun konusunun işlenmesi Kur’an’dan 25-32. sayfaların yüzünden okunması, Leheb, Nasr ve Kafirun surelerinin ezberden okunması
5. HaftaTenvin ve Sakin Nun konusunun işlenmesi, Kur’an’dan 33-40. sayfaların yüzünden okunması, Kevser, Maun ve Kureyş surelerinin ezbere okunması
6. HaftaTenvin ve Sakin Nun konusunun işlenmesi, Kur’an’dan 41-48. sayfaların yüzünden okunması, Fil ve Hümeze sureleri’nin ezbere okunması
7. HaftaTenvin ve Sakin Nun konusunun işlenmesi, Kur’an’dan 49-56. sayfaların yüzünden okunması, Asr ve Tekasür surelerinin’nin ezbere okunması 8. Tenvin ve Sakin Nun konusunun işlenmesi, Kur’an’dan 57-64. sayfaların yüzünden okunması,
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSakin Mim konusunun işlenmesi, Kur’an’dan 65-72. sayfaların yüzünden okunması, Beyyine suresinin ezbere okunması
10. HaftaSakin Mim konusunun işlenmesi, Kur’an’dan 73-80. sayfaların yüzünden okunması, Zilzal ve Kadir surelerinin ezbere okunması
11. HaftaSakin Mim konusunun işlenmesi, Kur’an’dan 81-88. sayfaların yüzünden okunması, Alak suresinin ezbere okunması
12. HaftaRa’nın Hükümleri konusunun işlenmesi, Kur’an’dan 89-100. sayfaların yüzünden okunması, Tin ve İnşirah surelerinin ezbere okunması
13. HaftaRa’nın Hükümleri konusunun işlenmesi, genel tekrar, Duha suresi’nin ezbere okunması
14. HaftaRa’nın Hükümleri konusunun işlenmesi, genel tekrar, ezberlerin genel tekrarı
15. HaftaYasin Suresi yüzünden okuma
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf. Dr. İsmail KARAÇAM, Kur'an’ın Nüzûlü ve Kıraatı ve Kuran-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Kaideleri
Diğer KaynaklarMuhammed Necib Hayyata, Kifayetü'l-Mürîd min Ahkâmi't-Tecvîd
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü82
Toplam İş Yükü / 25 (s)82 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"