Sıra No Öğrenme Çıktılarının, Program Yeterliliklerine Katkı Düzeyi Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5 X
1İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
2İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
3İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
4 İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
5İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
6Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

1) Bu derse devam yüzdeniz


2) Bu derse ön hazırlık (kısa sınav, ödev, laboratuarlar, ara sınavlar, yıl sonu sınavları gibi etkinlikler dışında) yaptınız mı?

2) Haftalık ön hazırlık saati3) Bu ders kapsamında ödev hazırladınız mı?

3) Hazırlanan ödev sayısı

3) Her ödevi oluşturmak için harcadığınız ortalama saat4) Bu ders kapsamında sunum / seminer hazırladınız mı?

4) Hazırlanan sunum / seminer sayısı

4) Her sunumu / semineri oluşturmak için harcadığınız ortalama saat5) Bu derste ara sınava girdiniz mi?

5) Katıldığınız ara sınav sayısı

5) Her ara sınava hazırlanmak için harcadığınız ortalama saat6) Bu ders kapsamında proje hazırladınız mı?

6) Hazırlanan proje sayısı

6) Her projeyi hazırlamak için harcadığınız ortalama saat7) Bu ders kapsamında laboratuar çalışmasına katıldınız mı?

7) Katıldığınız laboratuar çalışması sayısı

7) Her laboratuar çalışması için harcadığınız ortalama saat8) Bu ders kapsamında arazi çalışmasına katıldınız mı?

8) Katıldığınız arazi çalışması sayısı

8) Her arazi çalışması için harcadığınız ortalama saat9) Bu dersin yarıyıl sonu sınavına girdiniz mi?

9) Yarıyıl sonu sınavına hazırlanmak için harcadığınız ortalama saat"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"