Program Hakkında


Fakültemizin öğretim süresi 1 yıllık zorunlu Arapça hazırlık sınıfından sonra 4 yıldır. Zorunlu Arapça Hazırlık Eğitimi Üniversitemizin Halkalı Merkez Kampüsü'nde alanlarında uzman Türk ve Yabancı uyruklu hocalar eşliğinde yürütülecektir. Tecrübeli akademik kadromuz Yurtiçinden ve Yurtdışından alınacak öğretim elemanlarıyla zamanla daha da yükseltilecektir. 

Fakültemizin 4 yıllık lisans eğitim-öğretimi Türkçe’nin yanında 0 Arapça ile yapılacaktır. Bunun yanında öğrencilerimizin İngilizce’lerinin de belli bir seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için de üniversitemiz başarılı öğrencileri tatillerde yurtdışına göndermeyi düşünmektedir.

Ayrıca öğrencilerimize İslâmî İlimler alanındaki eğitim-öğretimlerini sürdürürken çeşitli kademelerde kendilerine yan alan olarak seçmeli dersler alma imkanı sunulacaktır.

Amaç:

Fakültemiz İslâm Dininin temel değerlerine samimi bağlılığın yanında, başta temel İslâmî ilimler olmak üzere, din bilimleri alanında özgün ve objektif araştırmalarda bulunan; İslam kültürüne vakıf pedagojik formasyonla donanımlı, alanında ehil uzmanlar, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek, bilimsel ve teknik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeksizin milli, dinî, ahlakî ve târihî değerlerimizi koruyup geliştiren, maddi-manevî kalkınmasını temin edecek değerlerle toplumu donatmayı hedefleyen ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef:

Dînin özgün ve evrensel değerleri hakkında akademik prensiplere uygun, toplumun ihtiyaçlarıyla uyumlu bilgi üreten, bu bilgileri İslâmî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan, bireyin ruh sağlığı ve toplumun huzuru için doğru ve etkin biçimde aktaran ve bunları tarihî ve kültürel kimliğimizin korunup geliştirilmesi doğrultusunda yayan, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"