Turan KOÇ, Prof. Dr., Dekan

Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler , Din Felsefesi

Web: akademik.izu.edu.tr/~turan-koc

Abdulmutalip ARPA, Doç. Dr., Dekan Yrd.

Doktora Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Tefsir Usulü, Dilbilim, Anlambilim, Yabancı Dil Eğitim Metodları

Web: akademik.izu.edu.tr/~muttalip-arpa

Faruk KANGER, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkanı

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Din Felsefesi , Din Eğitimi , Değerler Eğitimi, Din Eğitiminde ve Öğretiminde Materyal Geliştirme, Sosyal Sorumluluk ve Hizmet Etiği

Web: akademik.izu.edu.tr/~faruk-kanger

Veysel AKKAYA, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkanı

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: İlahiyat

Web: akademik.izu.edu.tr/~veysel-akkaya

Ziya KAZICI, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam Tarihi Medeniyeti ve müesseseleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~ziya-kazici

Abdulaziz BEKİ, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora Erciyes Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~abdulaziz-beki

Mustafa ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam Düşüncesi ve Medeniyeti, Hadis

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-ozturk

Nurgül KARAHAN, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora Uluslararası Afrika Üniversitesi

Araştırma Alanları: Arap Dili ve Belagatı , Metodojiler ve Eğitim Yönetimleri, Yabancı Dil Olarak Arapça'nın Öğretimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~nurgul-mecit

Özlem GÜNEŞ, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Türk - İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları , Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Metin Minyatür İlişkisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozlem-gunes

Mahmoud AL KHALDI, Prof. Dr.

Doktora Al Azhar University

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mahmoud-alkhaldi

Muhammed HARB, Prof. Dr.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Osmanlı Tarih, Yeniçağ Tarihi, Mısır Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammed-harb

Özcan HIDIR, Prof. Dr.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozcan-hidir

Ashraf DAWABA, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Sadat Akademi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ashraf-dawaba

Magomedbasir GASANOV, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~magomedbasir-gasanov

Mohamed Adnan DARWİCH, Yrd.Doç.Dr.

Doktora El Ezher Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uzul-ü Fıkıh, القسم الجامعي / تدريس في معهد الشام العالي في دمشق, رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في معهد الشام العالي, مؤسس ومدير معهد الهدى في ريف دمشق بقسميه: للذكور والاناث, تدريس في المعهد الدولي للعلوم الاسلامية في دمشق

Web: akademik.izu.edu.tr/~mohamed-darwich

Mukarama YAKŞİ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Al-farabi Kazak Ulusal Devlet Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mukarama-yahsi

Mustafa Yousef Hasan YOUSEF, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları: ARAPÇA DİLİ VE EDEBİYETİ, TEFSİR

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-yousef

Suhel Ahmad Fadel HAWAMDEH, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Yarmouk University

Araştırma Alanları: محاضر في الاقتصاد الاسلامي

Web: akademik.izu.edu.tr/~suhel-hawamdeh

Elif Beyza DEMİRTAŞ, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~elif-demirtas

Abdulkader TABBASH, Okt.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~abdulkader-tabbash

Khaled AL ALİ, Okt.

Araştırma Alanları: Arapça öğretimi- Türkçe-Arapça çeviri- Hadis

Web: akademik.izu.edu.tr/~khaled-ali

Mohamad IBRAHIM, Okt.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mohamad-ibrahim

Ahmet KOÇAK, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-kocak

Gülten Yılmaz, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~gulten-yilmaz

Mücella Hacımısıroğlu, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~m-hacimisiroglu

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"