Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma
4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma
6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma
7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları
Knowledge
(Corporate, Factual)
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
Skill
(Cognitive, Applied)
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
Autonomy & Responsibility
(Ability to Work Independently and Take Responsibility)
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
Learning to Learn
(Learning Ability)
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
Communication & Social
(Communication and Social Competence)
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
Occupational and/or Vocational
(Field Specific Competence)
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------
 • -------

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"