Program Hakkında


Hukuk Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır ve Üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, İşletme(İngilizce) Lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Bilgi toplumunun üretim ilişkileri içinde kendini bilgi çağına uydurmuş hukukçular yetiştirmek; öğrencilerin evrensel değerlerle bütünleşmiş hukuk eğitimlerinin sonucunda öğrenmeyi öğrenen hukuk uygulayıcılarını topluma kazandırmak; ideal bilgi toplumu insanı olmasının ötesinde, hukuk mesleği ve hukukçu kimliğiyle,  toplumsal gelişimin en ön saflarında yer alan bireyler yetiştirmek temel amaçtır.

Uluslararası ilişkilerin giderek karmaşıklaştığı günümüzde, küresel ekonominin hukuki sorunlarını çözebilen, yabancı dili akademik ve mesleki yaşamlarında en iyi şekilde kullanabilen hukukçulara ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu ihtiyaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası hukuki sorunlarla baş edebilecek, bunların çözümünde yararlanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için öğrencilerin öncelikle hukuk metodolojisi ve nazari bilgilere vakıf olmalarının yanında analitik düşünme yeteneğinin kazandırılması yönelik bir program oluşturulmuştur. 
 

Amaç:

Öğrencilerimize hukuki düşünme yeteneğini, mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek hukuki konulara adil çözümler getirebilme kabiliyetini ve topluma hizmet bilincini kazandırmaktır. Bir araştırma üniversitesi olma gayesiyle yola çıkan Üniversitemizin bu hedefi ile uyumlu olarak İZÜ Hukuk Fakültemiz bir eğitim-öğretim, araştırma merkezi olarak adaletin her alanda te’sisini hedeflemektedir. Yaşadığımız coğrafya ve medeniyetimizin hukuk mirası başta olmak üzere çağın tüm bilgi birikimini ve metodolojisini öğrencilerimize aktarmayı özellikle önemsiyoruz.

Hedefler:

Memleketimizin ihtiyaç duyduğu, kaliteli ve donanımlı hukukçuların yetişmesi için altyapı oluşturmaktır. Tarihi birikimin anlaşılması bağlamında Osmanlıcaya ayrı bir önem verilmektedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"