Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12T%
Anayasa Hukuku-I00000000000
Anayasa Hukuku-II00000000000
Arbitration Law00000000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 00000000000
Atipik Sözleşmeler Hukuku00000000000
Avrupa Birliği Hukuku00000000000
Avrupa İnsan Hakları Yargısı00000000000
Bankacılık Hukuku00000000000
Bilişim Hukuku00000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-I00000000000
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II00000000000
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-I00000000000
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-II00000000000
Çevre Hukuku00000000000
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-I00000000000
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-II00000000000
Ceza Hukuku Özel Hükümler-I00000000000
Ceza Hukuku Özel Hükümler-II00000000000
Ceza Yargılaması Hukuku-I00000000000
Ceza Yargılaması Hukuku-II00000000000
Comparative Law00000000000
Deniz Ticaret Hukuku00000000000
Devlet Kuramı00000000000
Enerji Hukuku00000000000
Eşya Hukuku-I00000000000
Eşya Hukuku-II00000000000
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku00000000000
Fikri Mülkiyet Hukuku00000000000
Hukuk Başlangıcı00000000000
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi00000000000
Hukuk İngilizcesi-I00000000000
Hukuk İngilizcesi-II00000000000
Hukuk Kliniği I00000000000
Hukuk Kliniği II00000000000
Hukuk Metodolojisi00000000000
Hukuk ve Etik00000000000
İcra İflas Hukuku-I00000000000
İcra İflas Hukuku-II00000000000
İdare Hukuku-I00000000000
İdare Hukuku-II00000000000
İdari Yargılama Hukuku00000000000
İktisat Teorisi-I00000000000
İktisat Teorisi-II00000000000
İmar Hukuku00000000000
İngilizce-I 00000000000
İngilizce-II 00000000000
İnsan Hakları Hukuku00000000000
Introduction to Common Law00000000000
İş Hukuku00000000000
İslam Hukuku00000000000
Kabahatler Hukuku33000000013010%16.67
Kamu İhale Hukuku00000000000
Kamu Maliyesi00000000000
Kitle İletişim ve Haberleşme Hukuku00000000000
Kriminoloji00000000000
Marka Hukuku00000000000
Medeni Hukuk-I00000000000
Medeni Hukuk-II00000000000
Medeni Yargılama Hukuku-I00000000000
Medeni Yargılama Hukuku-II00000000000
Milletlerarası Özel Hukuk II00000000000
Milletlerarası Özel Hukuk-I00000000000
Miras Hukuku00000000000
Muhasebe00000000000
Osmanlı Hukuk Metinleri-I00000000000
Osmanlı Hukuk Metinleri-II00000000000
Osmanlıca-I00000000000
Osmanlıca-II00000000000
Patent Hukuku00000000000
Rekabet Hukuku00000000000
Roma Hukuku00000000000
Sağlık Hukuku00000000000
Sermaye Piyasası Hukuku00000000000
Sigorta Hukuku00000000000
Şirketler Hukuku00000000000
Sosyal Güvenlik Hukuku00000000000
Spor Hukuku00000000000
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku00000000000
Tüketici Hukuku00000000000
Türk Dili I 00000000000
Türk Dili II 00000000000
Türk Hukuk Tarihi00000000000
Uluslararası Ceza Hukuku00000000000
Uluslararası Hukuk-I00000000000
Uluslararası Hukuk-II00000000000
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku00000000000
Uluslararası Örgütler00000000000
Uluslararası Ticaret Hukuku00000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000
Vakıf Hukuku00000000000
Vergi Hukuku I00000000000
Vergi Hukuku II00000000000
İlişkili Ders Sayısı / 1071071071071071071071071071071071071--
İlişki Ağırlığı441111111240--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Anayasa Hukuku-I-----------
Anayasa Hukuku-II-----------
Arbitration Law-----------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -----------
Atipik Sözleşmeler Hukuku-----------
Avrupa Birliği Hukuku-----------
Avrupa İnsan Hakları Yargısı-----------
Bankacılık Hukuku-----------
Bilişim Hukuku-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-I-----------
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II-----------
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-I-----------
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-II-----------
Çevre Hukuku-----------
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-I-----------
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-II-----------
Ceza Hukuku Özel Hükümler-I-----------
Ceza Hukuku Özel Hükümler-II-----------
Ceza Yargılaması Hukuku-I-----------
Ceza Yargılaması Hukuku-II-----------
Comparative Law-----------
Deniz Ticaret Hukuku-----------
Devlet Kuramı-----------
Enerji Hukuku-----------
Eşya Hukuku-I-----------
Eşya Hukuku-II-----------
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku-----------
Fikri Mülkiyet Hukuku-----------
Hukuk Başlangıcı-----------
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi-----------
Hukuk İngilizcesi-I-----------
Hukuk İngilizcesi-II-----------
Hukuk Kliniği I-----------
Hukuk Kliniği II-----------
Hukuk Metodolojisi-----------
Hukuk ve Etik-----------
İcra İflas Hukuku-I-----------
İcra İflas Hukuku-II-----------
İdare Hukuku-I-----------
İdare Hukuku-II-----------
İdari Yargılama Hukuku-----------
İktisat Teorisi-I-----------
İktisat Teorisi-II-----------
İmar Hukuku-----------
İngilizce-I -----------
İngilizce-II -----------
İnsan Hakları Hukuku-----------
Introduction to Common Law-----------
İş Hukuku-----------
İslam Hukuku-----------
Kabahatler HukukuOO-------ÇAO-
Kamu İhale Hukuku-----------
Kamu Maliyesi-----------
Kitle İletişim ve Haberleşme Hukuku-----------
Kriminoloji-----------
Marka Hukuku-----------
Medeni Hukuk-I-----------
Medeni Hukuk-II-----------
Medeni Yargılama Hukuku-I-----------
Medeni Yargılama Hukuku-II-----------
Milletlerarası Özel Hukuk II-----------
Milletlerarası Özel Hukuk-I-----------
Miras Hukuku-----------
Muhasebe-----------
Osmanlı Hukuk Metinleri-I-----------
Osmanlı Hukuk Metinleri-II-----------
Osmanlıca-I-----------
Osmanlıca-II-----------
Patent Hukuku-----------
Rekabet Hukuku-----------
Roma Hukuku-----------
Sağlık Hukuku-----------
Sermaye Piyasası Hukuku-----------
Sigorta Hukuku-----------
Şirketler Hukuku-----------
Sosyal Güvenlik Hukuku-----------
Spor Hukuku-----------
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku-----------
Tüketici Hukuku-----------
Türk Dili I -----------
Türk Dili II -----------
Türk Hukuk Tarihi-----------
Uluslararası Ceza Hukuku-----------
Uluslararası Hukuk-I-----------
Uluslararası Hukuk-II-----------
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku-----------
Uluslararası Örgütler-----------
Uluslararası Ticaret Hukuku-----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Vakıf Hukuku-----------
Vergi Hukuku I-----------
Vergi Hukuku II-----------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )1051051061061061061061061061051051
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )111111111210
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )000000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )110000000010
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )000000000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )000000000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Anayasa Hukuku-IXXXXXXXXXXX
Anayasa Hukuku-IIXXXXXXXXXXX
Arbitration LawXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXX
Atipik Sözleşmeler HukukuXXXXXXXXXXX
Avrupa Birliği HukukuXXXXXXXXXXX
Avrupa İnsan Hakları YargısıXXXXXXXXXXX
Bankacılık HukukuXXXXXXXXXXX
Bilişim HukukuXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-IXXXXXXXXXXX
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-IIXXXXXXXXXXX
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-IXXXXXXXXXXX
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-IIXXXXXXXXXXX
Çevre HukukuXXXXXXXXXXX
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-IXXXXXXXXXXX
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-IIXXXXXXXXXXX
Ceza Hukuku Özel Hükümler-IXXXXXXXXXXX
Ceza Hukuku Özel Hükümler-IIXXXXXXXXXXX
Ceza Yargılaması Hukuku-IXXXXXXXXXXX
Ceza Yargılaması Hukuku-IIXXXXXXXXXXX
Comparative LawXXXXXXXXXXX
Deniz Ticaret HukukuXXXXXXXXXXX
Devlet KuramıXXXXXXXXXXX
Enerji HukukuXXXXXXXXXXX
Eşya Hukuku-IXXXXXXXXXXX
Eşya Hukuku-IIXXXXXXXXXXX
Fikir ve Sanat Eserleri HukukuXXXXXXXXXXX
Fikri Mülkiyet HukukuXXXXXXXXXXX
Hukuk BaşlangıcıXXXXXXXXXXX
Hukuk Felsefesi ve SosyolojisiXXXXXXXXXXX
Hukuk İngilizcesi-IXXXXXXXXXXX
Hukuk İngilizcesi-IIXXXXXXXXXXX
Hukuk Kliniği IXXXXXXXXXXX
Hukuk Kliniği IIXXXXXXXXXXX
Hukuk MetodolojisiXXXXXXXXXXX
Hukuk ve EtikXXXXXXXXXXX
İcra İflas Hukuku-IXXXXXXXXXXX
İcra İflas Hukuku-IIXXXXXXXXXXX
İdare Hukuku-IXXXXXXXXXXX
İdare Hukuku-IIXXXXXXXXXXX
İdari Yargılama HukukuXXXXXXXXXXX
İktisat Teorisi-IXXXXXXXXXXX
İktisat Teorisi-IIXXXXXXXXXXX
İmar HukukuXXXXXXXXXXX
İngilizce-I XXXXXXXXXXX
İngilizce-II XXXXXXXXXXX
İnsan Hakları HukukuXXXXXXXXXXX
Introduction to Common LawXXXXXXXXXXX
İş HukukuXXXXXXXXXXX
İslam HukukuXXXXXXXXXXX
Kabahatler HukukuXXXXXXXX
Kamu İhale HukukuXXXXXXXXXXX
Kamu MaliyesiXXXXXXXXXXX
Kitle İletişim ve Haberleşme HukukuXXXXXXXXXXX
KriminolojiXXXXXXXXXXX
Marka HukukuXXXXXXXXXXX
Medeni Hukuk-IXXXXXXXXXXX
Medeni Hukuk-IIXXXXXXXXXXX
Medeni Yargılama Hukuku-IXXXXXXXXXXX
Medeni Yargılama Hukuku-IIXXXXXXXXXXX
Milletlerarası Özel Hukuk IIXXXXXXXXXXX
Milletlerarası Özel Hukuk-IXXXXXXXXXXX
Miras HukukuXXXXXXXXXXX
MuhasebeXXXXXXXXXXX
Osmanlı Hukuk Metinleri-IXXXXXXXXXXX
Osmanlı Hukuk Metinleri-IIXXXXXXXXXXX
Osmanlıca-IXXXXXXXXXXX
Osmanlıca-IIXXXXXXXXXXX
Patent HukukuXXXXXXXXXXX
Rekabet HukukuXXXXXXXXXXX
Roma HukukuXXXXXXXXXXX
Sağlık HukukuXXXXXXXXXXX
Sermaye Piyasası HukukuXXXXXXXXXXX
Sigorta HukukuXXXXXXXXXXX
Şirketler HukukuXXXXXXXXXXX
Sosyal Güvenlik HukukuXXXXXXXXXXX
Spor HukukuXXXXXXXXXXX
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak HukukuXXXXXXXXXXX
Tüketici HukukuXXXXXXXXXXX
Türk Dili I XXXXXXXXXXX
Türk Dili II XXXXXXXXXXX
Türk Hukuk TarihiXXXXXXXXXXX
Uluslararası Ceza HukukuXXXXXXXXXXX
Uluslararası Hukuk-IXXXXXXXXXXX
Uluslararası Hukuk-IIXXXXXXXXXXX
Uluslararası İnsan Hakları HukukuXXXXXXXXXXX
Uluslararası ÖrgütlerXXXXXXXXXXX
Uluslararası Ticaret HukukuXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Vakıf HukukuXXXXXXXXXXX
Vergi Hukuku IXXXXXXXXXXX
Vergi Hukuku IIXXXXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 1071071071071071071071071071071071071
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"