Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Hukuk Başlangıcı44444444444
Medeni Hukuk-I11515411111
Anayasa Hukuku-I11111111111
Hukuk Metodolojisi12111411112
Anayasa Hukuku-II11111111111
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-I34314311254
İdare Hukuku-I33333333333
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-II13431431254
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-I45544511145
Uluslararası Hukuk-I44444444444
İdare Hukuku-II33333333333
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II15145311111
Uluslararası Hukuk-II44444444444
Eşya Hukuku-I44551511143
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku44444444444
Medeni Yargılama Hukuku-I44444444444
Ceza Hukuku Özel Hükümler-I34314311254
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-I14413111111
Eşya Hukuku-II44455151113
Şirketler Hukuku44444444444
Ceza Hukuku Özel Hükümler-II34212311111
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-II14413111111
İcra İflas Hukuku-II13111441111
İcra İflas Hukuku-I14115311111
Milletlerarası Özel Hukuk-I14114111111
Ceza Yargılaması Hukuku-I14113111111
İş Hukuku44444444444
Milletlerarası Özel Hukuk II00000000000
Ceza Yargılaması Hukuku-II14113111111
Sigorta Hukuku15113111111
Medeni Yargılama Hukuku-II44444444444
Medeni Hukuk-II11515411111
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi33322211333
Türk Dili I 11111223323
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111222214
Türk Dili II 11111223323
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111222214
Roma Hukuku23431431154
İngilizce-I 11121233323
İngilizce-II 11121233323
Miras Hukuku44544511145
Sosyal Güvenlik Hukuku11415311111
İdari Yargılama Hukuku14113111111
Hukuk İngilizcesi-II11121233323
İslam Hukuku34314311254
Sağlık Hukuku14111111111
Çevre Hukuku14111111131
Comparative Law33211411114
Osmanlıca-II11111111111
Hukuk İngilizcesi-I11121233323
Vakıf Hukuku44444444444
Türk Hukuk Tarihi15331111111
Kamu Maliyesi42111111111
Osmanlıca-I11111111111
Introduction to Common Law11121233323
Kitle İletişim ve Haberleşme Hukuku33333333333
Vergi Hukuku44444444444
Spor Hukuku14111111111
Osmanlı Hukuk Metinleri-I15111111111
Devlet Kuramı33333333333
Tüketici Hukuku14445541151
Fikri Mülkiyet Hukuku43311111111
International Trade Law11151141111
İmar Hukuku15114111111
Osmanlı Hukuk Metinleri-II15111111111
İnsan Hakları Hukuku44444444444
Enerji Hukuku33333333333
İmar Hukuku55554411154
Atipik Sözleşmeler Hukuku33333333333
Kabahatler Hukuku14114111111
International Criminal Law44444444444
Deniz Ticaret Hukuku15113111111
İktisat Teorisi-II00000000000
Bankacılık Hukuku53111111111
Uluslararası Örgütler Hukuku33333333333
Sermaye Piyasası Hukuku51113111111
International Human Rights Law44444444444
European Union Law11231111114
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
İktisat Teorisi-I00000000000
Kriminoloji14414111111
Arbitration Law33333333333
Bilişim Hukuku33333333333
Muhasebe00000000000
Hukuk ve Etik00000000000
Kamu İhale Hukuku00000000000
Uluslararası Örgütler00000000000
Avrupa İnsan Hakları Yargısı00000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Hukuk BaşlangıcıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Medeni Hukuk-IAAÇAÇÇAAAAA
Anayasa Hukuku-IAAAAAAAAAAA
Hukuk MetodolojisiAOAAAÇAAAAO
Anayasa Hukuku-IIAAAAAAAAAAA
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-IOÇOAÇOAAOÇÇ
İdare Hukuku-IOOOOOOOOOOO
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-IIAOÇOAÇOAOÇÇ
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-IÇÇÇÇÇÇAAAÇÇ
Uluslararası Hukuk-IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İdare Hukuku-IIOOOOOOOOOOO
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-IIAÇAÇÇOAAAAA
Uluslararası Hukuk-IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Eşya Hukuku-IÇÇÇÇAÇAAAÇO
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak HukukuÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Medeni Yargılama Hukuku-IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Ceza Hukuku Özel Hükümler-IOÇOAÇOAAOÇÇ
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-IAÇÇAOAAAAAA
Eşya Hukuku-IIÇÇÇÇÇAÇAAAO
Şirketler HukukuÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Ceza Hukuku Özel Hükümler-IIOÇOAOOAAAAA
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-IIAÇÇAOAAAAAA
İcra İflas Hukuku-IIAOAAAÇÇAAAA
İcra İflas Hukuku-IAÇAAÇOAAAAA
Milletlerarası Özel Hukuk-IAÇAAÇAAAAAA
Ceza Yargılaması Hukuku-IAÇAAOAAAAAA
İş HukukuÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Milletlerarası Özel Hukuk IIAAAAAAAAAAA
Ceza Yargılaması Hukuku-IIAÇAAOAAAAAA
Sigorta HukukuAÇAAOAAAAAA
Medeni Yargılama Hukuku-IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Medeni Hukuk-IIAAÇAÇÇAAAAA
Hukuk Felsefesi ve SosyolojisiOOOOOOAAOOO
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Türk Dili II AAAAAOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
Roma HukukuOOÇOAÇOAAÇÇ
İngilizce-I AAAOAOOOOOO
İngilizce-II AAAOAOOOOOO
Miras HukukuÇÇÇÇÇÇAAAÇÇ
Sosyal Güvenlik HukukuAAÇAÇOAAAAA
İdari Yargılama HukukuAÇAAOAAAAAA
Hukuk İngilizcesi-IIAAAOAOOOOOO
İslam HukukuOÇOAÇOAAOÇÇ
Sağlık HukukuAÇAAAAAAAAA
Çevre HukukuAÇAAAAAAAOA
Comparative LawOOOAAÇAAAAÇ
Osmanlıca-IIAAAAAAAAAAA
Hukuk İngilizcesi-IAAAOAOOOOOO
Vakıf HukukuÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Türk Hukuk TarihiAÇOOAAAAAAA
Kamu MaliyesiÇOAAAAAAAAA
Osmanlıca-IAAAAAAAAAAA
Introduction to Common LawAAAOAOOOOOO
Kitle İletişim ve Haberleşme HukukuOOOOOOOOOOO
Vergi HukukuÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Spor HukukuAÇAAAAAAAAA
Osmanlı Hukuk Metinleri-IAÇAAAAAAAAA
Devlet KuramıOOOOOOOOOOO
Tüketici HukukuAÇÇÇÇÇÇAAÇA
Fikri Mülkiyet HukukuÇOOAAAAAAAA
International Trade LawAAAÇAAÇAAAA
İmar HukukuAÇAAÇAAAAAA
Osmanlı Hukuk Metinleri-IIAÇAAAAAAAAA
İnsan Hakları HukukuÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Enerji HukukuOOOOOOOOOOO
İmar HukukuÇÇÇÇÇÇAAAÇÇ
Atipik Sözleşmeler HukukuOOOOOOOOOOO
Kabahatler HukukuAÇAAÇAAAAAA
International Criminal LawÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Deniz Ticaret HukukuAÇAAOAAAAAA
İktisat Teorisi-IIAAAAAAAAAAA
Bankacılık HukukuÇOAAAAAAAAA
Uluslararası Örgütler HukukuOOOOOOOOOOO
Sermaye Piyasası HukukuÇAAAOAAAAAA
International Human Rights LawÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
European Union LawAAOOAAAAAAÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
İktisat Teorisi-IAAAAAAAAAAA
KriminolojiAÇÇAÇAAAAAA
Arbitration LawOOOOOOOOOOO
Bilişim HukukuOOOOOOOOOOO
MuhasebeAAAAAAAAAAA
Hukuk ve EtikAAAAAAAAAAA
Kamu İhale HukukuAAAAAAAAAAA
Uluslararası ÖrgütlerAAAAAAAAAAA
Avrupa İnsan Hakları YargısıAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Hukuk Başlangıcı
Medeni Hukuk-I
Anayasa Hukuku-I
Hukuk Metodolojisi
Anayasa Hukuku-II
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-I
İdare Hukuku-I
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-II
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-I
Uluslararası Hukuk-I
İdare Hukuku-II
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II
Uluslararası Hukuk-II
Eşya Hukuku-I
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku
Medeni Yargılama Hukuku-I
Ceza Hukuku Özel Hükümler-I
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-I
Eşya Hukuku-II
Şirketler Hukuku
Ceza Hukuku Özel Hükümler-II
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-II
İcra İflas Hukuku-II
İcra İflas Hukuku-I
Milletlerarası Özel Hukuk-I
Ceza Yargılaması Hukuku-I
İş Hukuku
Milletlerarası Özel Hukuk IIXXXXXXXXXXX
Ceza Yargılaması Hukuku-II
Sigorta Hukuku
Medeni Yargılama Hukuku-II
Medeni Hukuk-II
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Roma Hukuku
İngilizce-I
İngilizce-II
Miras Hukuku
Sosyal Güvenlik Hukuku
İdari Yargılama Hukuku
Hukuk İngilizcesi-II
İslam Hukuku
Sağlık Hukuku
Çevre Hukuku
Comparative Law
Osmanlıca-II
Hukuk İngilizcesi-I
Vakıf Hukuku
Türk Hukuk Tarihi
Kamu Maliyesi
Osmanlıca-I
Introduction to Common Law
Kitle İletişim ve Haberleşme Hukuku
Vergi Hukuku
Spor Hukuku
Osmanlı Hukuk Metinleri-I
Devlet Kuramı
Tüketici Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku
International Trade Law
İmar Hukuku
Osmanlı Hukuk Metinleri-II
İnsan Hakları Hukuku
Enerji Hukuku
İmar Hukuku
Atipik Sözleşmeler Hukuku
Kabahatler Hukuku
International Criminal Law
Deniz Ticaret Hukuku
İktisat Teorisi-IIXXXXXXXXXXX
Bankacılık Hukuku
Uluslararası Örgütler Hukuku
Sermaye Piyasası Hukuku
International Human Rights Law
European Union Law
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
İktisat Teorisi-IXXXXXXXXXXX
Kriminoloji
Arbitration Law
Bilişim Hukuku
MuhasebeXXXXXXXXXXX
Hukuk ve EtikXXXXXXXXXXX
Kamu İhale HukukuXXXXXXXXXXX
Uluslararası ÖrgütlerXXXXXXXXXXX
Avrupa İnsan Hakları YargısıXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"