Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Hukuk Başlangıcı44444444444
Medeni Hukuk-I00505400000
Anayasa Hukuku-I00000000000
Hukuk Metodolojisi02000400002
Anayasa Hukuku-II00000000000
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-I34304300254
İdare Hukuku-I33333333333
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-I45544500045
Uluslararası Hukuk-I44444444444
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-II34304300254
İdare Hukuku-II33333333333
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II05045300000
Uluslararası Hukuk-II44444444444
Eşya Hukuku-I44550500043
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku44444444444
Medeni Yargılama Hukuku-I44444444444
Ceza Hukuku Özel Hükümler-I34304300254
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-I04403000000
Eşya Hukuku-II44550500043
Şirketler Hukuku44444444444
Ceza Hukuku Özel Hükümler-II34202300000
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-II04403000000
İcra İflas Hukuku-I04005300000
Milletlerarası Özel Hukuk-I04004000000
Ceza Yargılaması Hukuku-I04003000000
İş Hukuku44444444444
İcra İflas Hukuku-II30004400000
Milletlerarası Özel Hukuk II00000000000
Ceza Yargılaması Hukuku-II04003000000
Sigorta Hukuku05003000000
Medeni Yargılama Hukuku-II44444444444
Medeni Hukuk-II00505400000
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi33322200333
Türk Dili I 11110223323
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11110222214
Türk Dili II 11110223323
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11110222214
Roma Hukuku34304300254
İngilizce-I 11120233323
İngilizce-II 11120233323
Miras Hukuku44544500045
Sosyal Güvenlik Hukuku00405300000
İdari Yargılama Hukuku04003000000
Hukuk İngilizcesi-II11120233323
İslam Hukuku34304300254
Sağlık Hukuku04000000000
Çevre Hukuku04000000030
Comparative Law33200400004
Osmanlıca-II00000000000
Hukuk İngilizcesi-I11120233323
Vakıf Hukuku44444444444
Türk Hukuk Tarihi05330000000
Kamu Maliyesi42000000000
Introduction to Common Law11120233323
Osmanlıca-I00000000000
Kitle İletişim ve Haberleşme Hukuku33333333333
Vergi Hukuku44444444444
Spor Hukuku04000000000
Osmanlı Hukuk Metinleri-I05000000000
Devlet Kuramı33333333333
Tüketici Hukuku04445540050
Fikri Mülkiyet Hukuku43310000000
İmar Hukuku05004000000
Osmanlı Hukuk Metinleri-II05000000000
International Trade Law05004000000
İnsan Hakları Hukuku44444444444
Enerji Hukuku33333333333
İmar Hukuku55554400054
Atipik Sözleşmeler Hukuku33333333333
Kabahatler Hukuku04004000000
International Criminal Law44444444444
Deniz Ticaret Hukuku05003000000
Bankacılık Hukuku53000000000
Uluslararası Örgütler Hukuku33333333333
Sermaye Piyasası Hukuku50003000000
International Human Rights Law44444444444
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
İktisat Teorisi-I00000000000
Kriminoloji04404000000
İktisat Teorisi-II00000000000
Arbitration Law33333333333
Bilişim Hukuku33333333333
European Union Law23100000004
Muhasebe00000000000
Hukuk ve Etik00000000000
Kamu İhale Hukuku00000000000
Uluslararası Örgütler00000000000
Avrupa İnsan Hakları Yargısı00000000000
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Hukuk BaşlangıcıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Medeni Hukuk-IAAÇAÇÇAAAAA
Anayasa Hukuku-IAAAAAAAAAAA
Hukuk MetodolojisiAOAAAÇAAAAO
Anayasa Hukuku-IIAAAAAAAAAAA
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-IOÇOAÇOAAOÇÇ
İdare Hukuku-IOOOOOOOOOOO
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-IÇÇÇÇÇÇAAAÇÇ
Uluslararası Hukuk-IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-IIOÇOAÇOAAOÇÇ
İdare Hukuku-IIOOOOOOOOOOO
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-IIAÇAÇÇOAAAAA
Uluslararası Hukuk-IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Eşya Hukuku-IÇÇÇÇAÇAAAÇO
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak HukukuÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Medeni Yargılama Hukuku-IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Ceza Hukuku Özel Hükümler-IOÇOAÇOAAOÇÇ
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-IAÇÇAOAAAAAA
Eşya Hukuku-IIÇÇÇÇAÇAAAÇO
Şirketler HukukuÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Ceza Hukuku Özel Hükümler-IIOÇOAOOAAAAA
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-IIAÇÇAOAAAAAA
İcra İflas Hukuku-IAÇAAÇOAAAAA
Milletlerarası Özel Hukuk-IAÇAAÇAAAAAA
Ceza Yargılaması Hukuku-IAÇAAOAAAAAA
İş HukukuÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İcra İflas Hukuku-IIOAAAÇÇAAAAA
Milletlerarası Özel Hukuk IIAAAAAAAAAAA
Ceza Yargılaması Hukuku-IIAÇAAOAAAAAA
Sigorta HukukuAÇAAOAAAAAA
Medeni Yargılama Hukuku-IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Medeni Hukuk-IIAAÇAÇÇAAAAA
Hukuk Felsefesi ve SosyolojisiOOOOOOAAOOO
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Türk Dili II AAAAAOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
Roma HukukuOÇOAÇOAAOÇÇ
İngilizce-I AAAOAOOOOOO
İngilizce-II AAAOAOOOOOO
Miras HukukuÇÇÇÇÇÇAAAÇÇ
Sosyal Güvenlik HukukuAAÇAÇOAAAAA
İdari Yargılama HukukuAÇAAOAAAAAA
Hukuk İngilizcesi-IIAAAOAOOOOOO
İslam HukukuOÇOAÇOAAOÇÇ
Sağlık HukukuAÇAAAAAAAAA
Çevre HukukuAÇAAAAAAAOA
Comparative LawOOOAAÇAAAAÇ
Osmanlıca-IIAAAAAAAAAAA
Hukuk İngilizcesi-IAAAOAOOOOOO
Vakıf HukukuÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Türk Hukuk TarihiAÇOOAAAAAAA
Kamu MaliyesiÇOAAAAAAAAA
Introduction to Common LawAAAOAOOOOOO
Osmanlıca-IAAAAAAAAAAA
Kitle İletişim ve Haberleşme HukukuOOOOOOOOOOO
Vergi HukukuÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Spor HukukuAÇAAAAAAAAA
Osmanlı Hukuk Metinleri-IAÇAAAAAAAAA
Devlet KuramıOOOOOOOOOOO
Tüketici HukukuAÇÇÇÇÇÇAAÇA
Fikri Mülkiyet HukukuÇOOAAAAAAAA
İmar HukukuAÇAAÇAAAAAA
Osmanlı Hukuk Metinleri-IIAÇAAAAAAAAA
International Trade LawAÇAAÇAAAAAA
İnsan Hakları HukukuÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Enerji HukukuOOOOOOOOOOO
İmar HukukuÇÇÇÇÇÇAAAÇÇ
Atipik Sözleşmeler HukukuOOOOOOOOOOO
Kabahatler HukukuAÇAAÇAAAAAA
International Criminal LawÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Deniz Ticaret HukukuAÇAAOAAAAAA
Bankacılık HukukuÇOAAAAAAAAA
Uluslararası Örgütler HukukuOOOOOOOOOOO
Sermaye Piyasası HukukuÇAAAOAAAAAA
International Human Rights LawÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
İktisat Teorisi-IAAAAAAAAAAA
KriminolojiAÇÇAÇAAAAAA
İktisat Teorisi-IIAAAAAAAAAAA
Arbitration LawOOOOOOOOOOO
Bilişim HukukuOOOOOOOOOOO
European Union LawOOAAAAAAAAÇ
MuhasebeAAAAAAAAAAA
Hukuk ve EtikAAAAAAAAAAA
Kamu İhale HukukuAAAAAAAAAAA
Uluslararası ÖrgütlerAAAAAAAAAAA
Avrupa İnsan Hakları YargısıAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Hukuk Başlangıcı
Medeni Hukuk-IXXXXXXXX
Anayasa Hukuku-IXXXXXXXXXXX
Hukuk MetodolojisiXXXXXXXX
Anayasa Hukuku-IIXXXXXXXXXXX
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-IXXX
İdare Hukuku-I
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-IXXX
Uluslararası Hukuk-I
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-IIXXX
İdare Hukuku-II
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-IIXXXXXXX
Uluslararası Hukuk-II
Eşya Hukuku-IXXXX
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku
Medeni Yargılama Hukuku-I
Ceza Hukuku Özel Hükümler-IXXX
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-IXXXXXXXX
Eşya Hukuku-IIXXXX
Şirketler Hukuku
Ceza Hukuku Özel Hükümler-IIXXXXXX
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-IIXXXXXXXX
İcra İflas Hukuku-IXXXXXXXX
Milletlerarası Özel Hukuk-IXXXXXXXXX
Ceza Yargılaması Hukuku-IXXXXXXXXX
İş Hukuku
İcra İflas Hukuku-IIXXXXXXXX
Milletlerarası Özel Hukuk IIXXXXXXXXXXX
Ceza Yargılaması Hukuku-IIXXXXXXXXX
Sigorta HukukuXXXXXXXXX
Medeni Yargılama Hukuku-II
Medeni Hukuk-IIXXXXXXXX
Hukuk Felsefesi ve SosyolojisiXX
Türk Dili I X
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I X
Türk Dili II X
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II X
Roma HukukuXXX
İngilizce-I X
İngilizce-II X
Miras HukukuXXX
Sosyal Güvenlik HukukuXXXXXXXX
İdari Yargılama HukukuXXXXXXXXX
Hukuk İngilizcesi-IIX
İslam HukukuXXX
Sağlık HukukuXXXXXXXXXX
Çevre HukukuXXXXXXXXX
Comparative LawXXXXXX
Osmanlıca-IIXXXXXXXXXXX
Hukuk İngilizcesi-IX
Vakıf Hukuku
Türk Hukuk TarihiXXXXXXXX
Kamu MaliyesiXXXXXXXXX
Introduction to Common LawX
Osmanlıca-IXXXXXXXXXXX
Kitle İletişim ve Haberleşme Hukuku
Vergi Hukuku
Spor HukukuXXXXXXXXXX
Osmanlı Hukuk Metinleri-IXXXXXXXXXX
Devlet Kuramı
Tüketici HukukuXXXX
Fikri Mülkiyet HukukuXXXXXXX
İmar HukukuXXXXXXXXX
Osmanlı Hukuk Metinleri-IIXXXXXXXXXX
International Trade LawXXXXXXXXX
İnsan Hakları Hukuku
Enerji Hukuku
İmar HukukuXXX
Atipik Sözleşmeler Hukuku
Kabahatler HukukuXXXXXXXXX
International Criminal Law
Deniz Ticaret HukukuXXXXXXXXX
Bankacılık HukukuXXXXXXXXX
Uluslararası Örgütler Hukuku
Sermaye Piyasası HukukuXXXXXXXXX
International Human Rights Law
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
İktisat Teorisi-IXXXXXXXXXXX
KriminolojiXXXXXXXX
İktisat Teorisi-IIXXXXXXXXXXX
Arbitration Law
Bilişim Hukuku
European Union LawXXXXXXX
MuhasebeXXXXXXXXXXX
Hukuk ve EtikXXXXXXXXXXX
Kamu İhale HukukuXXXXXXXXXXX
Uluslararası ÖrgütlerXXXXXXXXXXX
Avrupa İnsan Hakları YargısıXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"