Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Anayasa Hukuku-I000000000000%0.00
Anayasa Hukuku-II000000000000%0.00
Arbitration Law000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 000000000000%0.00
Atipik Sözleşmeler Hukuku000000000000%0.00
Avrupa Birliği Hukuku000000000000%0.00
Avrupa İnsan Hakları Yargısı000000000000%0.00
Bankacılık Hukuku000000000000%0.00
Bilişim Hukuku000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-I000000000000%0.00
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II000000000000%0.00
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-I000000000000%0.00
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-II000000000000%0.00
Çevre Hukuku000000000000%0.00
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-I000000000000%0.00
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-II000000000000%0.00
Ceza Hukuku Özel Hükümler-I000000000000%0.00
Ceza Hukuku Özel Hükümler-II000000000000%0.00
Ceza Yargılaması Hukuku-I000000000000%0.00
Ceza Yargılaması Hukuku-II000000000000%0.00
Comparative Law000000000000%0.00
Deniz Ticaret Hukuku000000000000%0.00
Devlet Kuramı000000000000%0.00
Enerji Hukuku000000000000%0.00
Eşya Hukuku-I000000000000%0.00
Eşya Hukuku-II000000000000%0.00
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku000000000000%0.00
Fikri Mülkiyet Hukuku000000000000%0.00
Hukuk Başlangıcı000000000000%0.00
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi000000000000%0.00
Hukuk İngilizcesi-I000000000000%0.00
Hukuk İngilizcesi-II000000000000%0.00
Hukuk Kliniği I000000000000%0.00
Hukuk Kliniği II000000000000%0.00
Hukuk Metodolojisi000000000000%0.00
Hukuk ve Etik000000000000%0.00
İcra İflas Hukuku-I000000000000%0.00
İcra İflas Hukuku-II000000000000%0.00
İdare Hukuku-I000000000000%0.00
İdare Hukuku-II000000000000%0.00
İdari Yargılama Hukuku000000000000%0.00
İktisat Teorisi-I000000000000%0.00
İktisat Teorisi-II000000000000%0.00
İmar Hukuku000000000000%0.00
İngilizce-I 000000000000%0.00
İngilizce-II 000000000000%0.00
İnsan Hakları Hukuku000000000000%0.00
Introduction to Common Law000000000000%0.00
İş Hukuku000000000000%0.00
İslam Hukuku000000000000%0.00
Kabahatler Hukuku000000000000%0.00
Kamu İhale Hukuku000000000000%0.00
Kamu Maliyesi000000000000%0.00
Kitle İletişim ve Haberleşme Hukuku000000000000%0.00
Kriminoloji000000000000%0.00
Marka Hukuku000000000000%0.00
Medeni Hukuk-I000000000000%0.00
Medeni Hukuk-II000000000000%0.00
Medeni Yargılama Hukuku-I000000000000%0.00
Medeni Yargılama Hukuku-II000000000000%0.00
Milletlerarası Özel Hukuk II000000000000%0.00
Milletlerarası Özel Hukuk-I000000000000%0.00
Miras Hukuku000000000000%0.00
Muhasebe000000000000%0.00
Osmanlı Hukuk Metinleri-I000000000000%0.00
Osmanlı Hukuk Metinleri-II000000000000%0.00
Osmanlıca-I000000000000%0.00
Osmanlıca-II000000000000%0.00
Patent Hukuku000000000000%0.00
Rekabet Hukuku000000000000%0.00
Roma Hukuku000000000000%0.00
Sağlık Hukuku000000000000%0.00
Sermaye Piyasası Hukuku000000000000%0.00
Sigorta Hukuku000000000000%0.00
Şirketler Hukuku000000000000%0.00
Sosyal Güvenlik Hukuku000000000000%0.00
Spor Hukuku000000000000%0.00
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku000000000000%0.00
Tüketici Hukuku000000000000%0.00
Türk Dili I 000000000000%0.00
Türk Dili II 000000000000%0.00
Türk Hukuk Tarihi000000000000%0.00
Uluslararası Ceza Hukuku000000000000%0.00
Uluslararası Hukuk-I000000000000%0.00
Uluslararası Hukuk-II000000000000%0.00
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku000000000000%0.00
Uluslararası Örgütler000000000000%0.00
Uluslararası Ticaret Hukuku000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000%0.00
Vakıf Hukuku000000000000%0.00
Vergi Hukuku I000000000000%0.00
Vergi Hukuku II000000000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 107107107107107107107107107107107107--
İlişki Ağırlığı00000000000--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Anayasa Hukuku-I-----------
Anayasa Hukuku-II-----------
Arbitration Law-----------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -----------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -----------
Atipik Sözleşmeler Hukuku-----------
Avrupa Birliği Hukuku-----------
Avrupa İnsan Hakları Yargısı-----------
Bankacılık Hukuku-----------
Bilişim Hukuku-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-I-----------
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II-----------
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-I-----------
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-II-----------
Çevre Hukuku-----------
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-I-----------
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-II-----------
Ceza Hukuku Özel Hükümler-I-----------
Ceza Hukuku Özel Hükümler-II-----------
Ceza Yargılaması Hukuku-I-----------
Ceza Yargılaması Hukuku-II-----------
Comparative Law-----------
Deniz Ticaret Hukuku-----------
Devlet Kuramı-----------
Enerji Hukuku-----------
Eşya Hukuku-I-----------
Eşya Hukuku-II-----------
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku-----------
Fikri Mülkiyet Hukuku-----------
Hukuk Başlangıcı-----------
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi-----------
Hukuk İngilizcesi-I-----------
Hukuk İngilizcesi-II-----------
Hukuk Kliniği I-----------
Hukuk Kliniği II-----------
Hukuk Metodolojisi-----------
Hukuk ve Etik-----------
İcra İflas Hukuku-I-----------
İcra İflas Hukuku-II-----------
İdare Hukuku-I-----------
İdare Hukuku-II-----------
İdari Yargılama Hukuku-----------
İktisat Teorisi-I-----------
İktisat Teorisi-II-----------
İmar Hukuku-----------
İngilizce-I -----------
İngilizce-II -----------
İnsan Hakları Hukuku-----------
Introduction to Common Law-----------
İş Hukuku-----------
İslam Hukuku-----------
Kabahatler Hukuku-----------
Kamu İhale Hukuku-----------
Kamu Maliyesi-----------
Kitle İletişim ve Haberleşme Hukuku-----------
Kriminoloji-----------
Marka Hukuku-----------
Medeni Hukuk-I-----------
Medeni Hukuk-II-----------
Medeni Yargılama Hukuku-I-----------
Medeni Yargılama Hukuku-II-----------
Milletlerarası Özel Hukuk II-----------
Milletlerarası Özel Hukuk-I-----------
Miras Hukuku-----------
Muhasebe-----------
Osmanlı Hukuk Metinleri-I-----------
Osmanlı Hukuk Metinleri-II-----------
Osmanlıca-I-----------
Osmanlıca-II-----------
Patent Hukuku-----------
Rekabet Hukuku-----------
Roma Hukuku-----------
Sağlık Hukuku-----------
Sermaye Piyasası Hukuku-----------
Sigorta Hukuku-----------
Şirketler Hukuku-----------
Sosyal Güvenlik Hukuku-----------
Spor Hukuku-----------
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku-----------
Tüketici Hukuku-----------
Türk Dili I -----------
Türk Dili II -----------
Türk Hukuk Tarihi-----------
Uluslararası Ceza Hukuku-----------
Uluslararası Hukuk-I-----------
Uluslararası Hukuk-II-----------
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku-----------
Uluslararası Örgütler-----------
Uluslararası Ticaret Hukuku-----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Vakıf Hukuku-----------
Vergi Hukuku I-----------
Vergi Hukuku II-----------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )107107107107107107107107107107107
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00000000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )00000000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )00000000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )00000000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Anayasa Hukuku-IXXXXXXXXXXX
Anayasa Hukuku-IIXXXXXXXXXXX
Arbitration LawXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXX
Atipik Sözleşmeler HukukuXXXXXXXXXXX
Avrupa Birliği HukukuXXXXXXXXXXX
Avrupa İnsan Hakları YargısıXXXXXXXXXXX
Bankacılık HukukuXXXXXXXXXXX
Bilişim HukukuXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-IXXXXXXXXXXX
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-IIXXXXXXXXXXX
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-IXXXXXXXXXXX
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-IIXXXXXXXXXXX
Çevre HukukuXXXXXXXXXXX
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-IXXXXXXXXXXX
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-IIXXXXXXXXXXX
Ceza Hukuku Özel Hükümler-IXXXXXXXXXXX
Ceza Hukuku Özel Hükümler-IIXXXXXXXXXXX
Ceza Yargılaması Hukuku-IXXXXXXXXXXX
Ceza Yargılaması Hukuku-IIXXXXXXXXXXX
Comparative LawXXXXXXXXXXX
Deniz Ticaret HukukuXXXXXXXXXXX
Devlet KuramıXXXXXXXXXXX
Enerji HukukuXXXXXXXXXXX
Eşya Hukuku-IXXXXXXXXXXX
Eşya Hukuku-IIXXXXXXXXXXX
Fikir ve Sanat Eserleri HukukuXXXXXXXXXXX
Fikri Mülkiyet HukukuXXXXXXXXXXX
Hukuk BaşlangıcıXXXXXXXXXXX
Hukuk Felsefesi ve SosyolojisiXXXXXXXXXXX
Hukuk İngilizcesi-IXXXXXXXXXXX
Hukuk İngilizcesi-IIXXXXXXXXXXX
Hukuk Kliniği IXXXXXXXXXXX
Hukuk Kliniği IIXXXXXXXXXXX
Hukuk MetodolojisiXXXXXXXXXXX
Hukuk ve EtikXXXXXXXXXXX
İcra İflas Hukuku-IXXXXXXXXXXX
İcra İflas Hukuku-IIXXXXXXXXXXX
İdare Hukuku-IXXXXXXXXXXX
İdare Hukuku-IIXXXXXXXXXXX
İdari Yargılama HukukuXXXXXXXXXXX
İktisat Teorisi-IXXXXXXXXXXX
İktisat Teorisi-IIXXXXXXXXXXX
İmar HukukuXXXXXXXXXXX
İngilizce-I XXXXXXXXXXX
İngilizce-II XXXXXXXXXXX
İnsan Hakları HukukuXXXXXXXXXXX
Introduction to Common LawXXXXXXXXXXX
İş HukukuXXXXXXXXXXX
İslam HukukuXXXXXXXXXXX
Kabahatler HukukuXXXXXXXXXXX
Kamu İhale HukukuXXXXXXXXXXX
Kamu MaliyesiXXXXXXXXXXX
Kitle İletişim ve Haberleşme HukukuXXXXXXXXXXX
KriminolojiXXXXXXXXXXX
Marka HukukuXXXXXXXXXXX
Medeni Hukuk-IXXXXXXXXXXX
Medeni Hukuk-IIXXXXXXXXXXX
Medeni Yargılama Hukuku-IXXXXXXXXXXX
Medeni Yargılama Hukuku-IIXXXXXXXXXXX
Milletlerarası Özel Hukuk IIXXXXXXXXXXX
Milletlerarası Özel Hukuk-IXXXXXXXXXXX
Miras HukukuXXXXXXXXXXX
MuhasebeXXXXXXXXXXX
Osmanlı Hukuk Metinleri-IXXXXXXXXXXX
Osmanlı Hukuk Metinleri-IIXXXXXXXXXXX
Osmanlıca-IXXXXXXXXXXX
Osmanlıca-IIXXXXXXXXXXX
Patent HukukuXXXXXXXXXXX
Rekabet HukukuXXXXXXXXXXX
Roma HukukuXXXXXXXXXXX
Sağlık HukukuXXXXXXXXXXX
Sermaye Piyasası HukukuXXXXXXXXXXX
Sigorta HukukuXXXXXXXXXXX
Şirketler HukukuXXXXXXXXXXX
Sosyal Güvenlik HukukuXXXXXXXXXXX
Spor HukukuXXXXXXXXXXX
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak HukukuXXXXXXXXXXX
Tüketici HukukuXXXXXXXXXXX
Türk Dili I XXXXXXXXXXX
Türk Dili II XXXXXXXXXXX
Türk Hukuk TarihiXXXXXXXXXXX
Uluslararası Ceza HukukuXXXXXXXXXXX
Uluslararası Hukuk-IXXXXXXXXXXX
Uluslararası Hukuk-IIXXXXXXXXXXX
Uluslararası İnsan Hakları HukukuXXXXXXXXXXX
Uluslararası ÖrgütlerXXXXXXXXXXX
Uluslararası Ticaret HukukuXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Vakıf HukukuXXXXXXXXXXX
Vergi Hukuku IXXXXXXXXXXX
Vergi Hukuku IIXXXXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 107107107107107107107107107107107107
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"