Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Anayasa Hukuku-I1111111111111%20.00
Anayasa Hukuku-II1111111111111%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111122221418%32.73
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111122221418%32.73
Atipik Sözleşmeler Hukuku3333333333333%60.00
Avrupa Birliği Hukuku2311111111417%30.91
Avrupa İnsan Hakları Yargısı000000000000%0.00
Bankacılık Hukuku5311111111117%30.91
Bilişim Hukuku3333333333333%60.00
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-I4554451114539%70.91
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II1514531111124%43.64
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-I1441311111119%34.55
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-II1441311111119%34.55
Çevre Hukuku1411111113116%29.09
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-I3431431125431%56.36
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-II1343143125431%56.36
Ceza Hukuku Özel Hükümler-I3431431125431%56.36
Ceza Hukuku Özel Hükümler-II3421231111120%36.36
Ceza Yargılaması Hukuku-I1411311111116%29.09
Ceza Yargılaması Hukuku-II1411311111116%29.09
Comparative Law3321141111422%40.00
Deniz Ticaret Hukuku1151311111117%30.91
Devlet Kuramı3333333333333%60.00
Enerji Hukuku3333333333333%60.00
Eşya Hukuku-I4455151114334%61.82
Eşya Hukuku-II4445515111334%61.82
Fikri Mülkiyet Hukuku4331111111118%32.73
Hukuk Başlangıcı4444444444444%80.00
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi3332221133326%47.27
Hukuk İngilizcesi-I2111212333322%40.00
Hukuk İngilizcesi-II1112123332322%40.00
Hukuk Metodolojisi1211141111216%29.09
Hukuk ve Etik000000000000%0.00
İcra İflas Hukuku-I1411531111120%36.36
İcra İflas Hukuku-II1311144111119%34.55
İdare Hukuku-I3333333333333%60.00
İdare Hukuku-II3333333333333%60.00
İdari Yargılama Hukuku1411311111116%29.09
İktisat Teorisi-I000000000000%0.00
İktisat Teorisi-II000000000000%0.00
İmar Hukuku1511411111118%32.73
İmar Hukuku5555441115440%72.73
İngilizce-I 1112123332322%40.00
İngilizce-II 1112123332322%40.00
İnsan Hakları Hukuku4444444444444%80.00
İş Hukuku4444444444444%80.00
İslam Hukuku1343143125431%56.36
Kabahatler Hukuku1411411111117%30.91
Kamu İhale Hukuku000000000000%0.00
Kamu Maliyesi4211111111115%27.27
Kitle İletişim ve Haberleşme Hukuku3333333333333%60.00
Kriminoloji1441411111120%36.36
Medeni Hukuk-I1151541111122%40.00
Medeni Hukuk-II1151541111122%40.00
Medeni Yargılama Hukuku-I4444444444444%80.00
Medeni Yargılama Hukuku-II4444444444444%80.00
Milletlerarası Özel Hukuk II000000000000%0.00
Milletlerarası Özel Hukuk-I1411411111117%30.91
Miras Hukuku4454451114538%69.09
Muhasebe000000000000%0.00
Örf ve Adet Hukukuna Giriş1112123332322%40.00
Osmanlı Hukuk Metinleri-I1511111111115%27.27
Osmanlı Hukuk Metinleri-II1511111111115%27.27
Osmanlıca-I1111111111111%20.00
Osmanlıca-II1111111111111%20.00
Roma Hukuku2343143115431%56.36
Sağlık Hukuku1411111111114%25.45
Sermaye Piyasası Hukuku5111311111117%30.91
Sigorta Hukuku1511311111117%30.91
Şirketler Hukuku4444444444444%80.00
Sosyal Güvenlik Hukuku1141531111120%36.36
Spor Hukuku1411111111114%25.45
Tahkim Kanunu3333333333333%60.00
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku4444444444444%80.00
Tüketici Hukuku1444554115135%63.64
Türk Dili I 1111122332320%36.36
Türk Dili II 1111122332320%36.36
Türk Hukuk Tarihi1533111111119%34.55
Uluslararası Ceza Hukuku4444444444444%80.00
Uluslararası Hukuk-I4444444444444%80.00
Uluslararası Hukuk-II4444444444444%80.00
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku4444444444444%80.00
Uluslararası Örgütler000000000000%0.00
Uluslararası Örgütler Hukuku3333333333333%60.00
Uluslararası Ticaret Hukuku1511411111118%32.73
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Vakıf Hukuku4444444444444%80.00
Vergi Hukuku4444444444444%80.00
İlişkili Ders Sayısı / 919191919191919191919191--
İlişki Ağırlığı189258201172224206157156163191199--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Anayasa Hukuku-IÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Anayasa Hukuku-IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAY
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAY
Atipik Sözleşmeler HukukuOOOOOOOOOOO
Avrupa Birliği HukukuAZOÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAY
Avrupa İnsan Hakları Yargısı-----------
Bankacılık HukukuÇYOÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bilişim HukukuOOOOOOOOOOO
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-IYÇYÇYYYÇYÇAÇAÇAYÇY
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-IIÇAÇYÇAYÇYOÇAÇAÇAÇAÇA
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-IÇAYYÇAOÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-IIÇAYYÇAOÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Çevre HukukuÇAYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAOÇA
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-IOYOÇAYOÇAÇAAZÇYY
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-IIÇAOYOÇAYOÇAAZÇYY
Ceza Hukuku Özel Hükümler-IOYOÇAYOÇAÇAAZÇYY
Ceza Hukuku Özel Hükümler-IIOYAZÇAAZOÇAÇAÇAÇAÇA
Ceza Yargılaması Hukuku-IÇAYÇAÇAOÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Ceza Yargılaması Hukuku-IIÇAYÇAÇAOÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Comparative LawOOAZÇAÇAYÇAÇAÇAÇAY
Deniz Ticaret HukukuÇAÇAÇYÇAOÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Devlet KuramıOOOOOOOOOOO
Enerji HukukuOOOOOOOOOOO
Eşya Hukuku-IYYÇYÇYÇAÇYÇAÇAÇAYO
Eşya Hukuku-IIYYYÇYÇYÇAÇYÇAÇAÇAO
Fikri Mülkiyet HukukuYOOÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Hukuk BaşlangıcıYYYYYYYYYYY
Hukuk Felsefesi ve SosyolojisiOOOAZAZAZÇAÇAOOO
Hukuk İngilizcesi-IAZÇAÇAÇAAZÇAAZOOOO
Hukuk İngilizcesi-IIÇAÇAÇAAZÇAAZOOOAZO
Hukuk MetodolojisiÇAAZÇAÇAÇAYÇAÇAÇAÇAAZ
Hukuk ve Etik-----------
İcra İflas Hukuku-IÇAYÇAÇAÇYOÇAÇAÇAÇAÇA
İcra İflas Hukuku-IIÇAOÇAÇAÇAYYÇAÇAÇAÇA
İdare Hukuku-IOOOOOOOOOOO
İdare Hukuku-IIOOOOOOOOOOO
İdari Yargılama HukukuÇAYÇAÇAOÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İktisat Teorisi-I-----------
İktisat Teorisi-II-----------
İmar HukukuÇAÇYÇAÇAYÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İmar HukukuÇYÇYÇYÇYYYÇAÇAÇAÇYY
İngilizce-I ÇAÇAÇAAZÇAAZOOOAZO
İngilizce-II ÇAÇAÇAAZÇAAZOOOAZO
İnsan Hakları HukukuYYYYYYYYYYY
İş HukukuYYYYYYYYYYY
İslam HukukuÇAOYOÇAYOÇAAZÇYY
Kabahatler HukukuÇAYÇAÇAYÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Kamu İhale Hukuku-----------
Kamu MaliyesiYAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Kitle İletişim ve Haberleşme HukukuOOOOOOOOOOO
KriminolojiÇAYYÇAYÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Medeni Hukuk-IÇAÇAÇYÇAÇYYÇAÇAÇAÇAÇA
Medeni Hukuk-IIÇAÇAÇYÇAÇYYÇAÇAÇAÇAÇA
Medeni Yargılama Hukuku-IYYYYYYYYYYY
Medeni Yargılama Hukuku-IIYYYYYYYYYYY
Milletlerarası Özel Hukuk II-----------
Milletlerarası Özel Hukuk-IÇAYÇAÇAYÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Miras HukukuYYÇYYYÇYÇAÇAÇAYÇY
Muhasebe-----------
Örf ve Adet Hukukuna GirişÇAÇAÇAAZÇAAZOOOAZO
Osmanlı Hukuk Metinleri-IÇAÇYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Osmanlı Hukuk Metinleri-IIÇAÇYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Osmanlıca-IÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Osmanlıca-IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Roma HukukuAZOYOÇAYOÇAÇAÇYY
Sağlık HukukuÇAYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sermaye Piyasası HukukuÇYÇAÇAÇAOÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sigorta HukukuÇAÇYÇAÇAOÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Şirketler HukukuYYYYYYYYYYY
Sosyal Güvenlik HukukuÇAÇAYÇAÇYOÇAÇAÇAÇAÇA
Spor HukukuÇAYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Tahkim KanunuOOOOOOOOOOO
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak HukukuYYYYYYYYYYY
Tüketici HukukuÇAYYYÇYÇYYÇAÇAÇYÇA
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOAZO
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOAZO
Türk Hukuk TarihiÇAÇYOOÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Uluslararası Ceza HukukuYYYYYYYYYYY
Uluslararası Hukuk-IYYYYYYYYYYY
Uluslararası Hukuk-IIYYYYYYYYYYY
Uluslararası İnsan Hakları HukukuYYYYYYYYYYY
Uluslararası Örgütler-----------
Uluslararası Örgütler HukukuOOOOOOOOOOO
Uluslararası Ticaret HukukuÇAÇYÇAÇAYÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Vakıf HukukuYYYYYYYYYYY
Vergi HukukuYYYYYYYYYYY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )88888888888
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )4222394731315152464138
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )122621042771
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )1814171017181416171119
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )1935181727191413131723
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )310736500072
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Anayasa Hukuku-I
Anayasa Hukuku-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atipik Sözleşmeler Hukuku
Avrupa Birliği Hukuku
Avrupa İnsan Hakları YargısıXXXXXXXXXXX
Bankacılık Hukuku
Bilişim Hukuku
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-I
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-I
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-II
Çevre Hukuku
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-I
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-II
Ceza Hukuku Özel Hükümler-I
Ceza Hukuku Özel Hükümler-II
Ceza Yargılaması Hukuku-I
Ceza Yargılaması Hukuku-II
Comparative Law
Deniz Ticaret Hukuku
Devlet Kuramı
Enerji Hukuku
Eşya Hukuku-I
Eşya Hukuku-II
Fikri Mülkiyet Hukuku
Hukuk Başlangıcı
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Hukuk İngilizcesi-I
Hukuk İngilizcesi-II
Hukuk Metodolojisi
Hukuk ve EtikXXXXXXXXXXX
İcra İflas Hukuku-I
İcra İflas Hukuku-II
İdare Hukuku-I
İdare Hukuku-II
İdari Yargılama Hukuku
İktisat Teorisi-IXXXXXXXXXXX
İktisat Teorisi-IIXXXXXXXXXXX
İmar Hukuku
İmar Hukuku
İngilizce-I
İngilizce-II
İnsan Hakları Hukuku
İş Hukuku
İslam Hukuku
Kabahatler Hukuku
Kamu İhale HukukuXXXXXXXXXXX
Kamu Maliyesi
Kitle İletişim ve Haberleşme Hukuku
Kriminoloji
Medeni Hukuk-I
Medeni Hukuk-II
Medeni Yargılama Hukuku-I
Medeni Yargılama Hukuku-II
Milletlerarası Özel Hukuk IIXXXXXXXXXXX
Milletlerarası Özel Hukuk-I
Miras Hukuku
MuhasebeXXXXXXXXXXX
Örf ve Adet Hukukuna Giriş
Osmanlı Hukuk Metinleri-I
Osmanlı Hukuk Metinleri-II
Osmanlıca-I
Osmanlıca-II
Roma Hukuku
Sağlık Hukuku
Sermaye Piyasası Hukuku
Sigorta Hukuku
Şirketler Hukuku
Sosyal Güvenlik Hukuku
Spor Hukuku
Tahkim Kanunu
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku
Tüketici Hukuku
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk Hukuk Tarihi
Uluslararası Ceza Hukuku
Uluslararası Hukuk-I
Uluslararası Hukuk-II
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
Uluslararası ÖrgütlerXXXXXXXXXXX
Uluslararası Örgütler Hukuku
Uluslararası Ticaret Hukuku
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Vakıf Hukuku
Vergi Hukuku
İlişkili Ders Sayısı / 919191919191919191919191
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"