Ders Planı ve AKTS kredileri


1. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
HUK 101Hukuk Başlangıcı335
HUK 103Medeni Hukuk-I446
HUK 105Anayasa Hukuku-I446
TUR 101Türk Dili I223
ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I223
YDL 101İngilizce-I334
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
IZU-ORTAKÜniversite Ortak Seçmeli Ders223
Toplam2030

2. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
HUK 108Hukuk Metodolojisi223
HUK 106Anayasa Hukuku-II445
HUK 104Medeni Hukuk-II445
TUR 102Türk Dili II223
ATA 102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II223
HUK 102Roma Hukuku334
YDL 102İngilizce-II334
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
IZU-ORTAKÜniversite Ortak Seçmeli Ders223
Toplam2230

3. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
HUK 201Ceza Hukuku Genel Hükümleri-I446
HUK 203İdare Hukuku-I446
HUK 205Borçlar Hukuku Genel Hükümler-I446
HUK 207Uluslararası Hukuk-I223
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
HUK 209Hukuk İngilizcesi-I223
HUK 211Vakıf Hukuku223
HUK 213Türk Hukuk Tarihi223
HUK 215Kamu Maliyesi223
HUK 217EÖrf ve Adet Hukukuna Giriş223
HUK 219Osmanlıca-I223
IZU-ORTAKÜniversite Ortak Seçmeli Ders223
IKT 207İktisat Teorisi-I223
Toplam2030

4. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
HUK 202Ceza Hukuku Genel Hükümleri-II446
HUK 204İdare Hukuku-II446
HUK 206Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II446
HUK 208Uluslararası Hukuk-II223
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
HUK 210Hukuk İngilizcesi-II223
HUK 212İslam Hukuku223
HUK 214Sağlık Hukuku223
HUK 216Çevre Hukuku223
HUK 218EComparative Law223
HUK 220Osmanlıca-II223
IZU-ORTAKÜniversite Ortak Seçmeli Ders223
IKT 208İktisat Teorisi-II223
Toplam2030

5. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam2030

6. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam2030

7. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
HUK 401İcra İflas Hukuku-I335
HUK 403Milletlerarası Özel Hukuk-I334
HUK 405Ceza Yargılaması Hukuku-I335
HUK 407İş Hukuku445
HUK 411Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi334
HUK 409Miras Hukuku334
7. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
HUK 413Enerji Hukuku223
HUK 415İmar Hukuku223
HUK 417Atipik Sözleşmeler Hukuku223
HUK 419Kabahatler Hukuku223
HUK 421EUluslararası Ceza Hukuku223
HUK 423Deniz Ticaret Hukuku223
Toplam2130

8. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam2030

Genel Toplam163240
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
IZU 001Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme223
IZU 001EÜniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme223
IZU 002Dünya Kenti İstanbul223
IZU 002EDünya Kenti İstanbul223
IZU 003Sosyal Sorumluluk ve Etik223
IZU 003ESosyal Sorumluluk ve Etik223
IZU 004İslam Düşüncesi ve Medeniyeti223
IZU 004Eİslam Düşüncesi ve Medeniyeti223
IZU 005Etkili ve Sağlıklı İletişim223
IZU 006Matematik ve Doğayı Anlamak223
IZU 007Estetik ve Sanat223
IZU 008Dünya Medeniyetleri ve Küreselleşme223
IZU 008EDünya Medeniyetleri ve Küreselleşme223
IZU 009Siyaset, Ekonomi ve Kültür223
IZU 009ESiyaset, Ekonomi ve Kültür223
IZU 010Sağlığı Koruma ve Geliştirme223
IZU 011Bilim Tarihi ve Felsefesi223
IZU 012İşaret Dili223
IZU 013Dünya Klasikleri-I (İslam)223
IZU 014Dünya Klasikleri-II (Doğu-Batı)223
IZU 015Osmanlı Medeniyeti ve Kurumları223
IZU 015EOsmanlı Medeniyeti ve Kurumları223
IZU 016Girişimcilik ve İnovasyon-I333
IZU 017Girişimcilik ve İnovasyon-II333
IZU 018Yenilik ve Kalite Yönetimi223
IZU 019Türk Musikisi2 + 243
IZU 020Osmanlı Türkçesi'ne Giriş2 + 246
IZU 021Osmanlı Paleografyasına Giriş2 + 246
IZU 022Osmanlıca Belge Okumaları2 + 246
IZU 023Osmanlıca Arşiv Uygulamaları2 + 246
IZU 024AArapça-A13 + 696
IZU 025AArapça-A23 + 696
IZU 026AArapça-B13 + 696
IZU 027AArapça-B23 + 696
IZU 028Eİngilizce-A13 + 696
IZU 029Eİngilizce-A23 + 696
IZU 030Eİngilizce-B13 + 696
IZU 031Eİngilizce-B23 + 696
IZU 032RRusça-A13 + 696
IZU 033RRusça-A23 + 696
IZU 034RRusça-B13 + 696
IZU 035RRusça-B23 + 696
IZU 036Iİspanyolca - A13 + 696
IZU 037Iİspanyolca - A23 + 696
IZU 038Iİspanyolca - B13 + 696
IZU 039Iİspanyolca - B23 + 696
IZU 040Eİngilizce-C13 + 696
IZU 041Eİnglizce-C23 + 696
IZU 042Girişimcilik ve İnovasyon223
IZU 043Sosyal Girişimcilik223
IZU 044Uygulamalı Girişimcilik1 + 233
Toplam241219

T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"