Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Avrupa İnsan Hakları YargısıHUK 3312016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Prof. Dr. Yavuz ATAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı AYİM sözleşmesi ve mahkemesini incelemek.
Dersin İçeriğiAvrupa insan hakları sözleşmesi ile korunan temel hak ve hürriyetler, sözleşme ile oluşturulan mahkemenin yapısını çalışma düzenini ve yargılama usulünü incelemektir. Bu çerçevede ders seçen her öğrenciden insan hakları mahkemesinin belli bir konudaki kararını tahlil ederek sınıfta sunması, ayrıca AYİM'e kişisel başvuru ile ilgili örnek bir başvuru dosyası hazırlamasıdır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi alan öğrenciler mahkeme kararlarına erişebilmeyi, kararları tahlil edebilmeyi ve mahkemeye bireysel başvuru yapabilmeyi öğreneceklerdir.1, 2, 3, 4, 10, 12, 15F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAİHS’in Kapsamı ve Koruduğu Haklar
2. HaftaAİHM’in Oluşumu ve Yapısı
3. HaftaAİHM’in Çalışma Düzeni
4. HaftaAİHS’e Göre Denetim Yöntemleri
5. HaftaBireysel Başvurunun Koşulları I
6. HaftaBireysel Başvurunun Koşulları II
7. HaftaBireysel Başvuru Dilekçesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBaşvurunun Yapılması ve İncelenmesi
10. HaftaEsasa İlişkin Karar
11. HaftaKarara Karşı Başvuru Yolları
12. HaftaMahkeme Kararlarının Bağlayıcılığı ve Uygulanması
13. HaftaAİHM Kararlarının Türkiye’de Uygulanması
14. HaftaDenetimin İnsan Haklarının Korunmasındaki Rolü
15. HaftaGenel Değerlendirme ve Sınava Hazırlık
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAvrupa insan hakları sözleşmesi. AYİM web sitesinde yer alan kararlar İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ( Abdurrahman EREN )
Diğer KaynaklarAYİM sözleşmesi ile yazılmış bulunan kitap ve makaleler
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.004.0040.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.002.002.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü78
Toplam İş Yükü / 25 (s)78 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"