Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kamu İhale HukukuHUK 3272016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kamu İhale Hukukunu kavramsal ve kurumsal olarak tanıtmak, idare hukuku ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulanmasını örneklerle göstermektir.
Dersin İçeriğiDersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili metaryallerin verilmesi, kamu ihale kavramı, kamu ihale hukukunun gelişimi, yargısal denetim.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili metaryallerin verilmesi1, 2, 3, 12A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKamu ihalesi kavramı
2. HaftaKamu ihale hukukunun özellikleri
3. HaftaKamu ihale hukukunun gelişimi
4. HaftaKamu ihale hukukuna hakim ilkeler
5. Haftakamu ihale sözleşmeleri ve idari işlem unsurları
6. Haftaihale komisyonu
7. Haftaihalelerde teminat
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTekliflerin sunulması ve karar
10. Haftaihale süreci, kamu ihale işlemlerinde hukuka aykırılık
11. Haftaihalenin iptali
12. Haftakamu ihalelerinde şikayet
13. Haftaitiraz
14. Haftayargısal denetim
15. Haftatekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuGÜNDAY Metin, İdare Hukuku, İmaj yayınevi, Ankara 2004. GÖZLER Kemal, İdare Hukuku, Ekin yayınevi, Bursa 2009. GÖZÜBÜYÜK Şeref/ TAN Turgut, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2008. GİRİTLİ İsmet/ BİLGEN Pertev/ AKGÜNER Tayfun, İdare Hukuku, Der yayınları, İstanbul 2008. YAYLA, Yıldızhan, İdare Hukuku, İstanbul 2009.
Diğer KaynaklarTEZCAN Durmuş/Kutlu Gürsel, M./Sancakdar, O./Öğütçü, M., İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı, D.E.Ü. yayını, İzmir 2001.. SANCAKDAR Oğuz, İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Ank 2011. Meltem KUTLU, İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci, DEÜ Hukuk Fakültesi Yayını, İzmir 1997.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü83
Toplam İş Yükü / 25 (s)83 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"