Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
MuhasebeISL 2312016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı The aim is to teach watching the financial positions,controlling,helping for the decisiosns of the managements fiinancial works.At the end of the lesson every studenet will be capable of accounting
Dersin İçeriğiDerste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, Genel kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, depozito işlemleri, ücretler, duran varlıklara amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teori-uygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak söz konusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi bazı dönem sonu işlemlerine yer verilecektir. Ayrıca, bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan ve dönem sonu bilançosunun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Bir işletmeyi kendi çevresi içinde inceleyebilecek araçları değerlendirebilmek ve kullanabilmek1A
ÖÇ2 Bir işletmenin belli bir alanında çalışabilmek ve kısmen uzmanlaşabilmek1A
ÖÇ3 Diğer işlevlerle ara yüz oluşturabilmek1A
ÖÇ4 Kendi yeterliliklerinin farkında olmak1A
ÖÇ5 İşlemsel veya taktik düzeydeki bir sorunun çözümünde kullanılabilecek ilkelere yönelik gerekçeler öne sürebilmek1A
ÖÇ6 Önerilen çözümü savunabilmek1A
ÖÇ7 İşlemsel ve taktik düzeylerde karar almayı hazırlayabilmek1A
ÖÇ8Temel mesleki bilgiler1A
ÖÇ9Öğrenim alanı ile ilgili temel bilgiler1A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTemel Kavramlar (İşletme, Muhasebe, Muhasebe türleri, Türkiye?de Muhasebe Mesleği ve Mali Tablo Kullanıcıları, Muhasebenin Temel Denkliği)
2. Hafta.Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları, Muhasebede İş Akışı, Muhasebede Kullanılan Defter ve Belgeler
3. HaftaMuhasebenin Temel İlke ve Varsayımları, Muhasebede İşlem Sırası
4. HaftaTekdüzen Hesap Planı, Bilanço ve Gelir Tablosu, Nakit Hareketlerinin Muhasebeleştirilmesi
5. HaftaMenkul Kıymet İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Ticari Alacakların Muhasebeleştirilmesi
6. HaftaTicari Borçların Muhasebeleştirilmesi ve İşletmelerde Mal Hareketleri ve Muhasebeleştirilmesi
7. Haftaİşletmelerde Mal Hareketleri ve Muhasebeleştirilmesi (Sürekli ve Aralıklı Envanter Yöntemleri ile Stok Takip Yöntemleri), Katma Değer Vergisi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDepozito, Teminat ve Avans İşlemleri, Ücret Bordrosu ve Muhasebeleştirilmesi
10. HaftaDuran Varlıklara İlişkin Muhasebe İşlemleri
11. HaftaDuran Varlıklara İlişkin Amortisman Uygulamaları
12. HaftaKısa ve Uzun Vadeli yabancı kaynaklar ile Özkaynaklara İlişkin Muhasebe İşlemleri
13. HaftaGelir-Gider Hesapları ve Maliyet Hesaplarının Kapatılması ve Faaliyet Sonucunun (Dönem kar/Zararı) Ortaya Konması
14. HaftaGenel Uygulama Örnekleri (7/A Seçeneğine Göre)
15. HaftaPratik Çalışma
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuGenel Muhasebe, Orhan SEVİLENGÜL
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi7.008.0056.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü91
Toplam İş Yükü / 25 (s)91 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"