Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Avrupa Birliği HukukuHUK 321E2016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin Avrupa Birliği Özel Hukuku alanında lisans düzeyinde bilgi edinmesini sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders , Avrupa Birliği´nin kurucu antlaşmalara dayanan yasal yapısını ve kurumsal yapılanışını inceleyerek AB yasal sistemi ile ilgili genel bir bilgilendirme yapmak üzere kurgulanmıştır. Ders Birliğin geçmişten günümüze hukuki ve politik gelişimini incelemeyi amaçlamaktadır. Böylece dersi alan öğrenciler, Birliğin karşılaştığı kurumsal zorluklarla birlikte bu zorlukları nasıl bir yapılanma ile aştığını daha iyi irdeleyebileceklerdir. Bununla birlikte AB Hukukunun temel prensiplerinin ve AB hukukunun hukuki kaynaklarının irdelenmesi de öğrencilerin sözü edilen süreci değerlendirmeleri için önemli bir araç olacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Avrupa Birliği yapısı ve kurumlarını tanımlar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ2Avrupa Birliği´ni oluşturan kurumlar ve bunların işleyişini inceler, kurumların yetkilerini açıklar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ3Topluluk hukukunun kaynaklarını, topluluktaki hukuk koyma sürecini ve hukukun uygulanmasını anlatır.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ4Ortak Pazar uygulamasını Avrupa Toplulukları Mahkemesi kararları çerçevesinde yorumlar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ5Avrupa Birliğinin bütünleşme sürecini anlatır.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ6Avrupa Birliğini oluşturan kurumları sıralar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ7 Avrupa Parlamentosunu tanımlar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ8Avrupa Birliği Konseyini tanımlar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ9Komisyonu açıklar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ10Topluluk Hukukunu açıklar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ11Topluluk Hukukunun temel doktrinlerini açıklar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ12Toplulukta hukuk koyma sistemini anlatır.1, 2, 3, 4, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAvrupa Birliği genel yapısı ve kurumlarına ilişkin genel bilgiler. Avrupa Birliği´nin bütünleşme süreci.
2. HaftaAvrupa Birliğini oluşturan kurumlar.
3. HaftaKurumların yetki ve görevleri, işleyişi ve birbirleri ile ilişkileri, kurumsal yapısı.
4. HaftaAvrupa Parlamentosu
5. HaftaAvrupa Birliği Konseyi
6. HaftaAvrupa Birliği Komisyonu
7. HaftaAvrupa Toplulukları Mahkemesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTopluluk Hukukuna ilişkin temel prensipler
10. HaftaTopluluk Hukukunun kaynakları
11. HaftaTopluluk Hukuku uyarınca açılabilecek dava tipleri
12. HaftaHukuki yetkilerin üye ülkeler ile topluluk arasında paylaşımını belirleyen ilkeler.
13. HaftaToplulukta hukuk koyma sistemi ve topluluk hukukunun temel doktrinleri.
14. HaftaOrtak pazarda malların, emeğin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile yerleşme serbestisi.
15. HaftaPratik Çalışma
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ara Sınav1.001.001.0000
2Kısa Sınav0.000.000.0000
3Ödev0.000.000.0000
4Uygulama0.000.000.0000
5Final1.002.002.0000
6Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
7Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.004.0040.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"