Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilişim HukukuHUK 3232016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilişim alanında son yıllarda artan bir hızla ortaya çıkan gelişmeler ve bu gelişmelerin insanlığa sunduğu yeni olanakların hukuka aykırı amaçlarla kullanılması ve bunun sonucu olarak hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar verme, hakaret, belgede sahtecilik gibi klasik suç tiplerinin bilişim alanında gerçekleşen ihlalleri engellemekte yetersiz kalması, bilişim suçları konusunda yeni çalışmalar yapmayı gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda bu dersle öğrencilerin bilişim alanında işlenen suçlar hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiKitle Haberleşme Hukukuna özgü kavram ve kurumların, özelliklerinin ortaya konulmasının yanında, günümüzde televizyon, internet, uydu yayıncılığındaki büyük gelişmeler ile meydana çıkan sorunlar, özellikte mevzuatımızda yapılan değişiklikler ile internet, basın, radyo-televizyon ve sinema filmlerine ilişkin hukuk rejimleri ve haberleşme ve bilgi edinme özgürlüğünün kitle haberleşme hukukundaki yeri, sistematik olarak incelenecektir. Bu sayede Kitle Haberleşme Hukuku alanında karşılaşılan sorunlar tespit edilerek bu sorunların çözümü için ileri sürülen fikirler irdelenecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Bilişim hukukunun temel kavram ve kurumlarını tanımlar. Bilişim hukukunun önemi ve yeri hakkında bilgi sahibi olur. Elektronik ticaret konusunu kavrar.Bilişim ve kişilik haklarını belirler.Hak ihlallerinde uygulanacak prosedürü belirler. 1, 2, 3, 12A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilişim hukukunun önemi ve yeri
2. Haftaİnternet üzerinde sözleşme
3. HaftaBilişim teknolojileri ve iş hukuku
4. HaftaElektronik Ticaret
5. HaftaElektronik imza
6. Haftaİnternette Fikri Mülkiyet Hakları
7. HaftaAlan Adları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBilişim suçları
10. Haftaİnternet yayıncılığı
11. Haftaİnternet alanındaki sorumluluklar
12. HaftaBilişim hukuku ve veri güvenliği
13. HaftaHak ihlalleri
14. HaftaErişimin engellenmesi
15. HaftaTekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBilişim Hukuku / Prof. Dr.Mustafa TOPALOĞLU
Diğer KaynaklarBilişim Suçları ve hukuku / Av. Ali Osman OZDILEK İnternet Hukuku /Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü67
Toplam İş Yükü / 25 (s)67 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"