Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
KriminolojiHUK 3342016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ramazan ARITÜRK
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ramazan ARITÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fail, mağdur ve suçun birlikte incelenmesi dersin esas amacıdır. Bu derste faili suça iten psikolojik, sosyal ve biyolojik etkenleri, failin mağdura göre statüsü, yakınlığı ve diğer sosyal ilişkileri çerçevesinde incelenir.
Dersin İçeriğiBu derste kriminolojinin konusu, tanımı, alanı, önemi, kriminolojik araştırmada metotlar, kriminolojinin tarihsel gelişimi ve teoriler çerçevesinde günümüz kriminolojisine göre suç nedenlerine diğer bir ifadeyle suçu açıklayan görüşlere değinilmektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kriminolojinin tanımı ve öneminden sonra uygulanan metotlara ve tarihsel gelişim çerçevesinde okullar perspektifi ve suçu açılayan görüşlere değinilerek faili suça iten psikolojik, sosyal ve biyolojik etkenler konusunda bilgi sahibi olunmaktadır.1, 2, 3, 10A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKriminolojinin KonusuSokullu-
2. HaftaKriminolojinin tanımı
3. Haftakriminolojinin alanıSokullu-Akıncı, alakalı kısım
4. Haftakriminolojinin önemiSokullu-Akıncı, alakalı kısım
5. Haftasuçu ölçme metodlarSokullu-Akıncı, alakalı kısım
6. HaftaDeneysel metodlarSokullu-Akıncı, alakalı kısım
7. HaftaOlay inceleme metodlarıSokullu-Akıncı, alakalı kısım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİzleme metoduSokullu-Akıncı, alakalı kısım
10. HaftaKriminolojinin tarihsel gelişimiSokullu-Akıncı, alakalı kısım
11. HaftaKlasik OkulSokullu-Akıncı, alakalı kısım
12. HaftaPozitivist OkulSokullu-Akıncı, alakalı kısım
13. HaftaŞikago OkuluSokullu-Akıncı, alakalı kısım
14. HaftaSuç nedenleriSokullu-Akıncı, alakalı kısım
15. HaftaSuç teorisiSokullu-Akıncı, alakalı kısım
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKriminoloji Prof.Dr.Mehmet Emin ARTUK -Yrd.Doc.Dr.M.Emin ALŞAHİN
Diğer KaynaklarTimur Demirbaş, Kriminoloji, Seçkin Yayınları, 5. Baskı, Ankara 2014.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama7.001.007.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"