Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bankacılık HukukuHUK 4142016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Banka hukukuna ait temel kavramları ve ilkeleri öğrenmek.
Dersin İçeriğiBankaların Kurulusu, Yapısı, Bankaların Organları (Genel Kurul, Yönetim Kurulu,Genel Müdür Ve Yardımcıları, Müfettis), Mevduatın Tanımı ve Türleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankaların Uğrasması Yasak Olan İslemler, Bankalarda Hesap ve Kayıt Düzeni Bankaların Denetimi, Bankaların Devir veya Birlesmesi ve Tasfiyesi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Anonim şirketler ve banka hakkında genel bilgileri açıklar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ2Banka hukukunun genel ilkelerini tanımlar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ3Bankaların kuruluşuna ilişkin şartları sıralar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ4Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurumu ve işlevini açıklar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ5Kredi işlemlerini ve türlerini sıralar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ6Bankaların gerçekleştirmesi yasak olan işlemleri listeler.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ7Bankaların hesap düzenlerini inceler.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ8Bankaların kayıt düzenlerini tanımlar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ9Bankaların denetim şeklini anlatır.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ10Bankaların devri veya birleşmesini anlatır.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ11Bankaların tasfiyesini anlatır.1, 2, 3, 4, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAnonim Şirketler ve Banka Hakkında Genel Bilgiler
2. HaftaBanka Hukukunun Genel İlkeleri ve Bankaların Kurulusu
3. HaftaBankaların Yapısı ve Organları
4. HaftaBankalarda Çalısanların Özellikleri
5. HaftaBankacılık İşlemleri (Mevduat)
6. HaftaTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
7. HaftaKredi İşlemleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBankaların Uğraşması Yasak Olan İşlemler
10. HaftaBankaların Hesap ve Kayıt Düzenleri
11. HaftaBankaların Denetimi
12. HaftaBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği
13. HaftaBankaların Devri veya Birleşmesi ve Tasfiyesi
14. HaftaBankaların Devri veya Birleşmesi ve Tasfiyesi
15. HaftaPratik Çalışma
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Ünal Tekinalp´in Banka Hukukunun Esasları, İstanbul 2009. 2. Prof. Dr. Kemal Çevik, Banka Hukuku, Ankara 2009.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.004.0040.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"