Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uluslararası İnsan Hakları HukukuHUK 421E2016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası kamu hukuku alanına dürüstçe uyarlanan bu ders, devletin ulusal ceza yargı alanlarının ve uluslararası hukuk ve uluslararası ceza mahkemeleriyle ilgili uluslararası hukuk organlarının ilişkilerini ve işleyişini düzenleyen uluslararası kuralları inceler. Dersin temel amacı öğrencilere uluslar arası ceza hukuku kurallarını yorumlayıp uygulayabilme, yasal araştırma yapabilme ve uluslararası ceza hukukunun sorularını içeren davaları çözebilme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiUluslararası suçların (Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, işkence, kölelik, korsanlık ve gevşek olarak "terörist" olarak tanımlanan geniş kapsamlı anlaşma suçları) faillerinin yargılanması. Uluslararası ceza mahkemesi örneklerinin incelenmesi Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkemesi, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesine ve Uluslararası Ceza Mahkemesine).
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrencilerin uluslararası ceza hukukunun temelleri konusunda bilgi sahibi olması hedeflenir.1, 2, 3, 4, 12A, C
ÖÇ2Öğrencilere uluslararası ceza hukukunun en sorunlu konuları hakkında, özellikle de uluslararası ceza adaleti ve soykırıma ilişkin bireysel cezai sorumluluk, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları, bilgi edinmesi ve analiz geliştirmesi hedeflenir.1, 2, 3, 4, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaUlusal ceza yargılama yetkisine ilişkin uluslar arası kurallarİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
2. HaftaUluslararası suç kavramıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
3. HaftaUluslararası teamüllere dayanan suçlar I: Suç türleriİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
4. HaftaUluslararası teamüllere dayanan suçlar I: Sorumluluk biçimleriİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
5. HaftaUluslararası teamüllere dayanan suçlar I: Sorumluluğun dışına çıkma gerekçeleriİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
6. Haftaİkili ve/veya çok taraflı anlaşmalara dayanan suçlar I: Suçlar ve sorumluluk biçimleriİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
7. Haftaİkili ve/veya çok taraflı anlaşmalara dayanan suçlar II: Taraf Devletlerin yükümlülükleri ve haklarıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaUluslararası Hukukta Ceza mahkemesi türleriİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
10. HaftaUluslararası Hukukta Ceza mahkemesi türleriİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
11. HaftaUluslararası suçlara ulusal baskılar: Esas hukuk, yargılama, savcılık ve mahkemelerİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
12. HaftaUluslararası suçlara ulusal baskılar: Bağışıklık ve dokunulmazlıkİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
13. HaftaUluslararası suçlara ulusal baskılar: Yasanın sınırlandırılması ve afİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
14. HaftaUluslararası suçlara uluslarası baskılar I: Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Sierra Leone için Özel Mahkemeİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
15. HaftaUluslararası suçlara uluslarası baskılar II: Uluslararası Ceza Mahkemesiİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuRoger O’Keefe, International Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2015)
Diğer KaynaklarVaughan Lowe, International Law (Oxford: Clarendon Press, 2007).
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.0032.00512.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.0016.00256.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü770
Toplam İş Yükü / 25 (s)770 / 25
Dersin AKTS Kredisi31

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"