Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kabahatler HukukuHUK 4192016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kabahatler Kanunu ile getirilen hükümlerin incelenmesi, Ceza Kanunundan farklılıklarının ortaya konulması,kabahatlere uygulanan yaptırımların ve uygulamada sorun çıkaracak düzenlemelerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriğiDersin içeriğini,Kabahatler Kanunu ile getirilen hükümler, suçlar ve kabahatler arasındaki ayrım,kabahatlerle ilgili olarak Türk Ceza Kanunu´nun uygulama alanı,kabahatlere uygulanan yaptırımlar oluşturmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Suçlar ve kabahatler arasındaki ayrımı bilir. Kabahatlerle ilgili olarak Türk Ceza Kanunu´nun uygulama alanını bilir. Kabahatlere uygulanan yaptırımları bilir.1, 2, 3, 4, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKabahatler Hukukuna Girişİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders Kabahatler Kanunu ile yürütülmektedir.
2. HaftaAmaç ve Kapsamİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders Kabahatler Kanunu ile yürütülmektedir.
3. HaftaKabahatler Kanunu´nun Niteliğiİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders Kabahatler Kanunu ile yürütülmektedir.
4. HaftaKanunilik İlkesiİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders Kabahatler Kanunu ile yürütülmektedir.
5. HaftaZaman Bakımından Uygulamaİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders Kabahatler Kanunu ile yürütülmektedir.
6. HaftaYer Bakımından Uygulamaİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders Kabahatler Kanunu ile yürütülmektedir.
7. HaftaKast ve Taksirİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders Kabahatler Kanunu ile yürütülmektedir.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaHataİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders Kabahatler Kanunu ile yürütülmektedir.
10. HaftaSorumlulukİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders Kabahatler Kanunu ile yürütülmektedir.
11. Haftaİştirakİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders Kabahatler Kanunu ile yürütülmektedir.
12. Haftaİçtimaİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders Kabahatler Kanunu ile yürütülmektedir.
13. HaftaYaptırım Türleriİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders Kabahatler Kanunu ile yürütülmektedir.
14. HaftaÇeşitli Kabahatlerİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders Kabahatler Kanunu ile yürütülmektedir.
15. HaftaPratik çalışmalarla genel tekrarİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders Kabahatler Kanunu ile yürütülmektedir.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYrd. Doç. Dr. Zeynel T. Kangal, Kabahatler Hukuku, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, Haziran 2011.
Diğer KaynaklarCengiz Otacı, İbrahim Keskin, Türk Kabahatler Kanunu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.0032.00512.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.0016.00256.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü770
Toplam İş Yükü / 25 (s)770 / 25
Dersin AKTS Kredisi31

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"