Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Atipik Sözleşmeler HukukuHUK 4172016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Unsurları ve özellikleri önceden kanunda belirlenmemiş sözleşmelerin analiz edilip incelenmesidir.
Dersin İçeriğiİsimsiz sözleşmelere ilişkin temel kavram ve kurumları özümser, bilimsel değerlendirmelerden ve yargı kararlarından haberdardır. Hukuk uygulamasında isimsiz sözleşmelerde karşılaşılan sorunları analiz edip çözüm üretir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciye a) Borçlar hukukuna ilişkin temel kavram ve kurumları öğretmek. b) Borçlar hukukuna ilişkin meslekî ve bilimsel analiz yapabilme yeteneği kazandırmak. c) Borçlar hukukuna ilişkin sorunları çözebilme yeteneği edindirmek 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15A, C
ÖÇ2Borçlar Kanunu’nda Düzenlenmeyen Sözleşme Türleri Hakkında Bilgi Sahibi Olması1, 2, 3, 4, 12, 14, 15A, C
ÖÇ3Atipik Sözleşmelere İlişkin Genel Teoriler Hakkında Bilgi Sahibi Olması1, 2, 3, 4, 12, 14, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin Tanıtımı, İsimsiz Sözleşmeler Teorisine Giriş
2. HaftaDağıtım Sözleşmeleri
3. Haftaİsimsiz Sözleşmelerin Dağıtım Sözleşmeleri Örneğinde Yorumu ve Tamamlanması Örnek Sözleşme Metinlerinin İncelenmesi ve Yorumu
4. HaftaSponsorluk Sözleşmeleri
5. HaftaBilişim Sözleşmeleri
6. HaftaGaranti Sözleşmeleri
7. HaftaFikri ve Sınaî Hukuk Sözleşmeleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBankacılık Sözleşmeleri
10. Haftaİsimsiz Sözleşmelerin Yorumlanması ve Tamamlanması Konusunda Uygulama Çalışması
11. Haftaİsimsiz Sözleşmelerin Yorumlanması ve Tamamlanması Konusunda Uygulama Çalışması
12. HaftaAtipik Trampa
13. HaftaSözleşme Yorumlama Teknikleri
14. HaftaYargıtay Kararı Tahlili
15. Hafta
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf. Dr. Fahrettin ARAL, Prof. Dr. Hasan AYRANCI Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri) 2016/11 11. Baskı, 512 Sayfa
Diğer KaynaklarDoç. Dr. Murat Aydoğdu, Yrd. Doç. Dr. Nalan Kahveci, Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - Sözleşmeler Hukuku ( Ders Kitabı ) 2014
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ders Devam10
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.0032.00512.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.0016.00256.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü770
Toplam İş Yükü / 25 (s)770 / 25
Dersin AKTS Kredisi31

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"