Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İmar HukukuHUK 4152016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere imar hukukunun temel kavram ve kurumlarını hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiİmar Hukukuna Giriş, Üst Ölçekli Planlar, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Tamamlayıcı İmar Planları, İmar Programı, Bölgeleme, Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Yapı İzni, Yapı Kullanma İzni, Yapı Denetimi, İmar Ceza Hukuku
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İmar hukukunun tüm konularına hakim olacak ve idarenin hukuka aykırı imar işlem ve uygulamalarına karşı itiraz ve dava yollarına başvurabilecektir.1, 2, 3, 4, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİmar hukuku kavramını ve niteliklerini tanır.
2. HaftaPlanlama kavramını tanımlar
3. HaftaÜst ölçekli planları inceler.
4. HaftaNazım ve uygulama imar planlarını tartışır
5. Haftaİmar planlarının uygulanmasını açıklar.
6. HaftaBölgeleme kavramını tanıyıp farklı türlerini inceler.
7. Haftaİmar hukukunda ifraz ve tevhit kavramlarını saptar.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaArazi ve arsa düzenlemesi sistemlerini betimler.
10. HaftaYapı iznine ilişkin temel bilgileri hatırlar.
11. HaftaYapı kullanma iznine ilişkin temel bilgileri belirler.
12. HaftaYapı denetimi kavramını tanımlar.
13. Haftaİmar hukukuna aykırı yapıları ve bunlara uygulanacak yaptırımları analize eder.
14. Haftaİmar irtifaklarını sınıflandırır.
15. HaftaYapı yapmaya zorlama kavramını ve yapı yasaklarını açıklar.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf. Dr. Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri, Eylül 2015 / 7. Baskı / 712 Syf.
Diğer KaynaklarFerruh Yıldız, İmar Bilgisi, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Uygulama 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.0032.00512.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.0016.00256.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü771
Toplam İş Yükü / 25 (s)771 / 25
Dersin AKTS Kredisi31

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"