Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Fikri Mülkiyet HukukuHUK 3142016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin kavramlar ve bu kavramlara sağlanan korumalar hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriğiFikri mülkiyet genel başlığı altındaki fikir ve sanat eseri, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaret gibi kavramların ve Türk Hukukunda bunlara sağlanan koruma sisteminin genel olarak incelenmesi; fikir ve sanat eserleri hukuku bakımından eser kavramı, eser sahipliği, eser sahibine tanının mali ve manevi haklar ile bu hakların sözleşmeye konu olması ve ihlali halinde koruma yolları; patent hukukunda buluş kavramı, patent verilebilirlik şartları ve verilme usulü, patentten doğan haklar, sınırları ve ihlalleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Günümüzde yaygın olarak uygulanan bir alan olan fikri mülkiyet hukukunu kavramsal ve kuramsal olarak anlar1, 2, 5, 10A
ÖÇ2Uygulamada çıkan problemleri, nerede nasıl kaynak bulacağını ve problemleri nasıl çözeceğini öğrenir1, 2, 5, 10A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 5:Gösterim, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaFikri Mülkiyet Kavramı-Fikri ÜrünAteş, alakalı kısım
2. HaftaEser Kavramı-UnsurlarıAteş, alakalı kısım
3. Haftaİşlenme ve DerlemelerAteş, alakalı kısım
4. HaftaEser SahibiAteş, alakalı kısım
5. HaftaEser Sahibinin Hakları ve SınırlandırılmasıAteş, alakalı kısım
6. HaftaEser Üzerindeki Hakkın Mirasla Geçmesi, Hukuki İşlemlere Konu OlmasıAteş, alakalı kısım
7. HaftaLisans Sözleşmesi-TürleriAteş, alakalı kısım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEser ile İlgili SözleşmelerAteş, alakalı kısım
10. HaftaBağlantılı Haklar, Diğer Koruma KonularıAteş, alakalı kısım
11. Haftaİhlaller-Eserin Korunması-Hukuk ve Ceza DavalarıAteş, alakalı kısım
12. HaftaPatent-Buluş KavramıAteş, alakalı kısım
13. HaftaPatent Verilebilirlik ŞartlarıAteş, alakalı kısım
14. HaftaBuluş Sahibi ve Hakları; Patentten Doğan Haklar ve SınırlarıAteş, alakalı kısım
15. HaftaGenel BakışAteş, alakalı kısım
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAteş, Mustafa Fikri Hukukta Eser Sahipliği, Ankara 2007
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama9.001.009.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"