Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Devlet KuramıHUK 3192016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı uluslararası hukukun temel kavram ve kurallarının öğretilerek bilgiyi güncel olaylara uygulama yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiDevletin oluşumu; tarihsel, siyasal ve kültürel kökenleri; devletin halkıyla ve diğer devletlerle olan ilişkisi; devletin felsefi gerekliliği; merkezileşmiş hukuki düzen olarak devlet; ulus-devlet olgusu ve devletleşme sürecinde farklılaşan birey kimliği gibi temel sorunsallar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Devlet Kavramı, Tabii hak, hukuki devlet, hukuki öğretinin ikilemleri, egemenlik ve özgürlük.1, 2, 3, 8, 9, 10A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBir devlet kuramı için giriş
2. HaftaArthur Maurice Hocart Krallar ve danışmanları: Yasa.
3. HaftaEmmanuel Terray Devlet, rastlantı ve zorunluluk. Bir tarih üzerine düşünceler.
4. HaftaErnst Kantorowicz Orta Çağ siyasi düşüncesinde “vatan için ölmek-pro patria mori”.
5. HaftaOtto Gierke Orta Çağ’da siyasi kuramlar: Devlet ve hukuk
6. Hafta.Louis Dumon Bireycilik üzerine denemeler: Doğuş. XIII. Yüzyıldan başlayarak siyaset kategorisi ve devlet.
7. HaftaJean-Pierre Brancourt Estat’lardan devlete. Bir sözcüğün evrimi.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAlessandro Passerin d’Entrèves Devlet kavramı Devlet. Yeni bir sözcük. 8b) ‘Yeni hükümdarlık ve etkili gerçeklik’ yöntemi 8c) ‘Devlet mantığı’ ve güç-devlet
10. HaftaGérard Mairet Padovalı Marsilius’dan Louis XIV’e laik devletin doğuşu.
11. HaftaCarl Schmitt Somut ve çağa bağlı bir kavram olarak devlet.
12. HaftaLeo Strauss Tabii hak ve tarih 12a)Hobbes 12b) Rousseau
13. HaftaOtfried Höffe Bir şeytan halkının bile devlete ihtiyacı vardır. Tabii adaletin ikilemi. Michel Troper Hukuki devlet kuramı üstüne.
14. HaftaPhilippe Braud Devlet: Hukuki öğretinin ikilemleri.
15. HaftaLéon Duguit Egemenlik ve özgürlük
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuCemal Bali Akal, Devlet Kuramı Dost Kitabevi.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü67
Toplam İş Yükü / 25 (s)67 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"