Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Vergi HukukuHUK 3132016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı GENEL OLARAK VERGİ HUKUKU PRENSİPLERİNİ ÖĞRENEREK TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE UYGULAMADA MEYDANA GELEN İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN DÜŞÜNSEL GÜCÜ ARTIRMAK
Dersin İçeriğiDERS KAPSAMINDA VERGİ HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİNE GİRİŞ SÜRECİ, BU SÜREÇTE OLUŞAN TEMEL PRENSİPLER VE TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN BU İLKELER DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Vergi hukuku genel prensipleri hakkında bilgiler açıklar. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, vergileme süreci hakkında bilgiler sıralar.1, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaVergi hukukunun tarihsel gelişimi
2. HaftaVergi kanunlarının uygulanması
3. HaftaVergilemede Ehliyet
4. HaftaMükellefin ödevleri
5. HaftaMaliye Bakanlığı teşkilatı
6. HaftaVergi İdaresi Görev ve yetkileri
7. HaftaVergi alacağı tespiti
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaVergilendirme Yetki ve Sınırları
10. HaftaVergilendirme Şekilleri
11. HaftaTürk Vergi Sisteminde Vergi Çeşitleri
12. Haftavergi ödev ilişkisi
13. HaftaVergi Yükümlülüğü
14. HaftaPratik Çalışma
15. HaftaPratik Çalışma
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuNurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mart 2012. Nihal Saban, Vergi Hukuku, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2009.
Diğer KaynaklarAKSOY Ş., (1998), Vergi Hukuku, İstanbul, Filiz Kitapevi Öncel M. ve diğerleri (2000), Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitapevi Kirbaş Ş., (2000), Vergi Hukuku, Ankara, Siyasal Kitapevi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü63
Toplam İş Yükü / 25 (s)63 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"