Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türk Hukuk TarihiHUK 2132016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Yusuf AŞKIN
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Yusuf AŞKIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, hukukçunun sadece pozitif hukuku tanıyarak bir teknisyen olarak yetişmesi değil; hukuk mühendisi olması, uyguladığı hukukun kurallarının olumsuz yönlerini de değerlendirebilecek bir düşünce yapısına sahip olmasının sağlanmasıdır. Zira pozitif hukuk da bir süre sonra değişen toplum ihtiyaçları dolayısıyla yetersiz hale gelebilir. Bu ders ile yetersiz kalan hukuku güncelleştirecek derin hukuk kültürünü öğrenciye verebilmek, hukukun gelişmesine katkıda bulunmak ve hukuk kültürünün temeli olan tarihsel geçmişindeki ana fikri açıklamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu dersin içeriğinde hukuk tarihinde kaynaklar, İslam hukuku, Osmanlı hukuku ve Modern Türk hukukuna geçiş süreci yer almaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Hukuk Tarihinin Konusu ve Bölümlerini anlar. 2) Hukuk Tarihinin Kaynaklarını tanımlar. 3) İslamiyetten Önceki Türk Hukukunu kavrar. 4) islamiyetten Sonra Türk Hukukunu öğrenir.1, 2, 3, 4, 12, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaHukuk Tarihinin Konusu ve BölümleriAşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
2. HaftaHukuk Tarihinde Kaynak Sorunu (Kaynakların Değerlendirilmesi ve Hukuksal Durumu)Aşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
3. Haftaİslamiyetten Önceki Türk Hukuku Hakkında Genel BilgiAşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
4. Haftaİslamiyetten Önceki Türk Hukuku Hakkında Genel BilgiAşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
5. Haftaİslamiyetten Sonra Türk HukukuAşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
6. Haftaİslam Hukukunun KaynaklarıAşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
7. Haftaİslam Özel Hukuku Hakkında Genel BilgilerAşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİslam Kamu Hukuku Hakkında Genel BilgilerAşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
10. HaftaTanzimattan Sonra Türk Hukukunun GelişmesiAşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
11. HaftaAvrupada Başlıca Kanunların Meydana Gelişi ve Türk Hukukuna EtkileriAşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
12. HaftaTanzimat Hareketinin KökenleriAşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
13. HaftaTanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku ve DeğerlendirilmesiAşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
14. HaftaModern Türk Hukukuna Geçiş SüreciAşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
15. HaftaModern Türk Hukukuna Geçiş SüreciAşağıdaki eserlerin ilgili bölümlerinin okunması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTürk Hukuk Tarihi, M. Akif AYDIN, Beta Basım A.Ş., 12. Basım, İstanbul, 2014
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev9.001.009.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"