Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Vakıf HukukuHUK 2112016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıfların kuruluş esasları, işleyişleri ve sona ermelerine ilişkin hukuki esasların teorik ve pratik bakımdan incelenmesi
Dersin İçeriğiVakıf tüzel kişiliğinin tarihi gelişimini öğrenmek Vakıf kurma senedinin içeriğini öğrenmek Vakıfta mal unsurunu öğrenmek Vakfın hak ve fiil ehliyetini öğrenmek Vakfın örgütünü öğrenmek
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması; 2- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması1, 2, 3, 4, 12, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaVakıf tüzel kişiliğinin tarihi gelişimiAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
2. HaftaVakıf tüzel kişiliği kavramıAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
3. HaftaVakıf kurma işlemiAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
4. HaftaVakıf kurma işleminin geçersizliğiAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
5. HaftaVakıf kurma senedinin içeriğiAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
6. HaftaVakfın tüzel kişilik kazanmasıAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
7. HaftaVakıfta mal unsuruAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaVakfın hak ve fiil ehliyetiAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
10. HaftaVakfın örgütüAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
11. HaftaSeminerAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
12. HaftaSemierAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
13. HaftaVakfın amacının ve mallarının değiştirilmesiAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
14. HaftaVakfın denetimiAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
15. HaftaVakfın sona ermesiAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuOĞUZMAN Kemal/SELİÇİ Özer/OKTAY-ÖZDEMİR Saibe; Kişiler Hukuku, İstanbul 2013.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"