Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Çevre HukukuHUK 2162016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çevre sorunsalını yorumlayabilmek, çevre sorunsalı ile ilgili hukuk kurallarını uygulayabilmek, çevre ile ilgili ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları çözebilmek. Bununla birlikte çevre hukukunu idare hukuku, ceza hukuku ve uluslararası hukuk açısından inceleyerek, bu hususları öğrencilere aktarmak ve kavramasını sağlamak.
Dersin İçeriğiÇevre sorunsalı, çevre hakkının analizi, çevre hukukunun üç temel disiplinde ( idare hukuku, ceza hukuku, uluslar arası hukuk) incelenmesi bağlamında; idarenin çevrenin korunmasına yönelik düzenlemeleri, bu düzenlemelerde hakim ilkeler, doğal kaynakların hukuki rejimi, ceza hukuku açısından çevreye karşı suçlar sonucu doğan ceza sorumluluğu, uluslararası hukukta ve ulusal üstü insan hakları hukukunda çevre hukukuna ilişkin yer alan düzenlemeler.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Çevre sorunsalını açıklar.1A
ÖÇ2Çevre hukukunun temel ilkelerini saptar.1A
ÖÇ3Çevre hukukunun gelişimini ve güvencelerini ilişkilendirir.1A
ÖÇ4Çevre hukukunun ilkelerini çözümlendirir.1A
ÖÇ5Doğal kaynakların hukuki rejimi öğrenir.1A
ÖÇ6Çevre hukukuna ilişkin idari usul ve müeyyideleri tespit edebilir.1A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÇevre Hukuku Kavramı
2. HaftaÇevre Hukukunun Doğumu ve Gelişimi, Konusu, Kapsamı, Amacı ve Nitelikleri
3. HaftaÇevre Sorunsalı
4. HaftaÇevre Hukukunun Temel İlkeleri
5. HaftaDoğal Kaynakların Hukuki Rejimi
6. HaftaÇevre Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi
7. HaftaÇevresel Bozulmanın Önlenmesi ve Kirlilik Kontrolünü Sağlamak Amacıyla İdarenin İşlemleri ve Yaptırımları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÇevreyi Kirletenin Haksız Fiil Sorumluluğu: Kusursuz Sorumluluk
10. HaftaÇevreyi Kirletenin Haksız Fiil Sorumluluğu: Kusurlu Sorumluluk
11. HaftaTürk Ceza Kanunu’ nda çevre hukukuna ilişkin düzenlemeler
12. HaftaÇevreyi Kirletenin Cezai Sorumluluğu
13. HaftaÇevre Kirliliğinin Önlenmesi
14. Haftaİnsan Hakkı Olarak Çevre
15. HaftaÇevre Hukukunun Uluslararası Hukukta Değerlendirilmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÇevre Politikası ve Hukuku, Nükhet YILMAZ TURGUT
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.000.000.0000
Toplam İş Yükü33
Toplam İş Yükü / 25 (s)33 / 25
Dersin AKTS Kredisi1

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"