Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sağlık HukukuHUK 2142016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Ali Rıza OKUR
Dersi VerenlerProf. Dr. Ali Rıza OKUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin, sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, belgelendirme ve sigorta sistemleri konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiSağlık Hukukunda Temel Kavramlar – Tıbbi Uygulama Hatalarında Diğer Ülkelerle Karşılaştırma, Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları Sağlık Çalışanın Cezai Hukuki Mesleki ve İdari Sorumlulukları, Tıbbi uygulama - Sözleşme Tıbbi uygulamada Hukuka Uygunluk ve Aydınlatılmış Onam, Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk - Yasalar - -Etik Yaklaşım.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sağlık hukukunun gerekliliğini açıklar.1A
ÖÇ2Sağlık hukukunun ortaya çıkması meselesini inceler.1A
ÖÇ3Sağlık hukukunun kaynaklarını tanımlar.1A
ÖÇ4Sağlık hukukunun temel ilkelerini açıklar.1A
ÖÇ5Hasta hakları hakkında bilgileri sınıflandırır.1A
ÖÇ6 Hasta ile hekim arasındaki ilişkiyi analiz eder.1A
ÖÇ7Sağlık işletmelerinin ve personelinin sorumluluklarını inceler.1A
ÖÇ8Hekim ile hasta arasındaki hukuki ilişkiyi açıklar.1A
ÖÇ9Hekimin yükümlülüklerini tanımlar.1A
ÖÇ10Hekimin kusurlu davranması ve sonuçlarını inceler.1A
ÖÇ11Devletin sağlık hizmetleri nedeniyle sorumluluğunu açıklar.1A
ÖÇ12İnteraktif yöntemler, Anlatım, Tartışma, olgu örnekleri1, 2, 3, 4, 12A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSağlık Hukukunda Temel Kavramlar
2. HaftaHasta ve Sağlık Çalışanı Hakları Sağlık Çalışanın Cezai Hukuki Mesleki ve İdari Sorumlulukları
3. HaftaTıbbi uygulama - Sözleşme Tıbbi uygulamada Hukuka Uygunluk ve Aydınlatılmış Onam
4. HaftaTıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk - Yasalar - -Etik Yaklaşım
5. HaftaTıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Hekim- Yardımcı Sağlık Personeli )
6. HaftaTıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Hasta)
7. HaftaTıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç - Sistem
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaHatalı Tıbbi Uygulama ve Ceza Hukuku ve tazminat sorumluluğu Açısından Değerlendirme
10. HaftaTıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik
11. HaftaTıbbi uygulama hatası iddiaları ve medya
12. HaftaTıbbi Uygulama Hataları Ve Sigorta Sistemi
13. HaftaOlgu Örnekleri Kusur Tespiti
14. HaftaOlgu Örnekleri yargı kararları
15. HaftaOlgu Örnekleri yargı kararları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuArıcan N. Uzman Hekimin Yasal Hakları, hukuki Sorumlulukları ve Aydınlatılmış Onam. Ed: Kaynak S, Yazar Z, . İçinde:Oftalmolojide Malpraktis. Hekmin yasal hak ve sorumlulukları. Galenos Yayınevi, 2012, ANKARA Hakeri, Çakmut; Tıp/ Sağlık Hukuku Mevzuatı; Seçkin, Ankara, 2010, ISBN:9750212253-Er, Sağlık Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara, 2008 ISBN:9789756331521 Polat O. Tıbbi Uygulama Hataları, Klinik - Sosyal - Hukuksal - Etik Boyutları, Ankara 2005, ISBN: 9789750202223 Hakeri H. Tıp Hukuku. Seçkin Yayıncılık. 2012, ISBN: 978-975-02-193-4
Diğer KaynaklarTümer AR. Cerrahi Branşlar açısındn "Hukuki Sorumluluklar ve Malpraktis". ISBN:978n605-5660-20-8. Matsis Matbaa Hizmetleri, İstanbul-2013
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü63
Toplam İş Yükü / 25 (s)63 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"