Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İdari Yargılama HukukuHUK 4122016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Son sınıf öğrencilerine meslek hayatlarında kendilerine hususiyetle yardımcı olacak; idari yargılama hukukuna hakim olan ilkeleri, idari yargının görev, yetki ve sorumluluk alanlarını örnek olaylar ve mahkeme içtihatları ışığında öğretmektir. Hukuk devleti olmanın önemli gereklerinden biri olan idarenin yargısal denetimi ve yolları üzerinde durmaktır.
Dersin İçeriğiDerste öncelikle idarenin yargısal denetimi hakkında teorik bilgiler verilecektir. Bu kapsamda idari yargı ve örgütünün gelişimi, idari dava türleri olan iptal davası ve tam yargı davası ele alınacaktır. İdarenin sorumluluğunu doğuran haller tanımlandıktan sonra iptal ve tam yargı davalarında verilen teorik bilgiler ışığında idari yargılama usulü anlatılacaktır. İdari yargılamada davaların incelenmesi usulü ve nihayet idari davalarda kararlara karşı kanun yolları öğretilecektir. Ayrıca dersin teorik çerçevesi her derste verilen güncel olaylar ve mahkeme içtihatları ile somutlaştırılacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İdari Yargılama Usulüne ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ2İdarenin sorumluluğu ilkesini açıklayabilecektir.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ3İdari uyuşmazlıkları belirleyebilecektir.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ4İdari yargıda kanun yollarını tanımlayabilecektir.1, 2, 3, 4, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİdari Yargının Türkiye’deki Gelişimi ve Özellikleri
2. Haftaİdari Yargı Kuruluşları
3. Haftaİdari Yargılama Usulünün Özellikleri
4. Haftaİdari Yargıda Görev ve Yetki
5. Haftaİdari Yargıda Dava Dilekçesinin İncelenmesi
6. Haftaİdarenin Sorumluluğu İlkesi
7. Haftaİptal Davası
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİptal Nedenleri
10. HaftaTam Yargı Davası
11. HaftaTam Yargı Davasında Sorumluluk Nedenleri
12. Haftaİdari Davalarda Taraflar, Süreler
13. Haftaİdari Yargı Kararlarına Karşı Başvuru Yolları
14. HaftaYürütmenin Durdurulması ve Koşulları
15. Haftaİdari Yargı Kararlarının Uygulanması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuA. Şeref Gözübüyük/Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt:2, Turhan Kitabevi, Ocak 2016 Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku,
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.004.0040.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"