Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Roma HukukuHUK 1022016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Abdurrahman SAVAŞ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Abdurrahman SAVAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Roma Hukuku dersinin amacı, Roma Hukukunun günümüz hukukuna etkisini belirleyerek, günümüz temel hukuk kurallarına ilişkin temel kavramları öğretmektir.
Dersin İçeriğiDers, Roma Hukuk tarihi ile genel kavramlar olarak hak, hukuk (ius) ve dava (actio), hak ehliyeti, vesayet ve kayyımlık, hukuki olay, hukuki işlemlerin hükümsüzlüğü ve fiil ehliyeti konularını içerir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci Roma Hukukunda hukuk tarihini ve hukukun kaynaklarını değerlendirir.1, 2, 3, 12, 15A
ÖÇ2Öğrenciler Roma hukuku ve günümüz hukukunda hakları, içerik ve özellik açısından mukayeseli olarak değerlendirir.1, 2, 3, 12, 15A
ÖÇ3Öğrenci hak, hukuk ve dava kavramlarını tanımlar.1, 2, 3, 12, 15A
ÖÇ4Öğrenci hak ehliyeti ve fiil ehliyeti kavramlarını öğrenir, Roma Hukukunda ve günümüz hukukunda söz konusu ehliyetlerin kimlere tanındığını bilir.1, 2, 3, 12, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12:Örnek Olay, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaRoma Hukuku ve Önemi, Roma Devletinin Tarihi ve Roma Hukukunun Dönemleri
2. HaftaRoma Hukukunun Iustinianus'tan Sonraki Gelişimi ve Modern Hukuklara Etkisi
3. HaftaRoma Döneminde Hukuk; Özel Hukuk-Kamu Hukuku Ayrımı
4. HaftaRoma Hukukunun Kaynakları
5. HaftaHak, Hukuk ve Dava kavramları
6. HaftaHukuki İşlem Kavramı ve Çeşitleri
7. HaftaHukuki İşlemlerin İstisnai Unsurları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaHak ve Fiil Ehliyeti
10. HaftaAyni Hak Kavramı ve Unsurları
11. HaftaZilyetlik
12. HaftaMülkiyet
13. HaftaSınırlı Ayni Haklar
14. HaftaUsul ve İcra Hukuku
15. HaftaVesayet ve Kayyımlık
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBelgin Erdoğmuş/Bülent Tahiroğlu, Roma Hukuku Dersleri, Der Yayınları, İstanbul 2014.
Diğer KaynaklarTürkan Rado, Roma Hukuku Dersleri, Filiz, İstanbul 2016.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.004.0040.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü107
Toplam İş Yükü / 25 (s)107 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"