Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Medeni Yargılama Hukuku-IIHUK 3062016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mükerrem Onur BAŞAR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mükerrem Onur BAŞAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özel hukukun fertlere tanıdığı hakların ihlal edilmesi durumunda, bu hakların devlet yardımıyla nasıl gerçekleştirileceği konusunda bilgi sahibi olmaktır
Dersin İçeriğiYargılama sürecinin nasıl başlayacağı, Medeni Usûl Hukuku'nun yargı çeşitleri içerisindeki yeri, mahkeme teşkilatı, mahkemelerin görev ve yetkisi, hakimin reddi ve genel mahkeme ile özel mahkeme ilişkileri anlatılır. Ayrıca mahkemelere yardımcı organlar, davanın açılması, deliller, yargılama ve hüküm hakkı gibi konular incelenir
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yargılama sürecinin nasıl başlayacağı, medeni usûl hukukunun yargı çeşitleri içerisindeki yerine hakimdir1, 2, 5, 10A
ÖÇ2Mahkeme teşkilatı, mahkemelerin görev ve yetkisi, hakimin reddi ve genel mahkeme ile özel mahkeme ilişkileri hakkında bilgi sahibidir1, 2, 5, 10A
ÖÇ3Mahkemelere yardımcı organlar, davanın açılması, deliller, yargılama ve hüküm hakkında bilgi sahibidir1, 2, 5, 10A
ÖÇ4Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını açıklayabilecektir1, 2, 5, 10A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 5:Gösterim, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDavayı Sona Erdiren Taraf İşlemleriPekcanıtez ve diğerleri, alakalı kısım
2. HaftaSulh, kabul, feragatPekcanıtez ve diğerleri, alakalı kısım
3. HaftaBasit Yargılama UsulüPekcanıtez ve diğerleri, alakalı kısım
4. HaftaKanun Yolları (Olağan ve Olağan üstü)Pekcanıtez ve diğerleri, alakalı kısım
5. HaftaHUMK hükümleri Uyarınca TemyizPekcanıtez ve diğerleri, alakalı kısım
6. HaftaHMK Hükümleri Uyarınca TemyizPekcanıtez ve diğerleri, alakalı kısım
7. Haftaİstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesinde YargılamaPekcanıtez ve diğerleri, alakalı kısım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKarar DüzeltmePekcanıtez ve diğerleri, alakalı kısım
10. HaftaYargılamanın YenilenmesiPekcanıtez ve diğerleri, alakalı kısım
11. HaftaTahkim YargılamasıPekcanıtez ve diğerleri, alakalı kısım
12. HaftaGeçici Koruma Tedbirleri ve Özellikle İhtiyati TedbirPekcanıtez ve diğerleri, alakalı kısım
13. HaftaAlternatif Uyuşmazlık Çözüm YolarıPekcanıtez ve diğerleri, alakalı kısım
14. HaftaAnayasa Mahkemesine Bireysel BaşvuruPekcanıtez ve diğerleri, alakalı kısım
15. HaftaTartışma ve Genel TekrarPekcanıtez ve diğerleri, alakalı kısım
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuHakan Pekcanıtez/ Oğuz Atalay/ Muhammet Özekes : Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, Eylül 2015
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.004.0060.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama9.002.0018.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"