Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sigorta HukukuHUK 4082016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sigorta Hukukuna ilişkin temel bilgi ve kavramların verilmesidir.
Dersin İçeriğiRisk ve Sigorta Kavramları, Sigortanın Tasnifi, Özel Sigortaların Denetimi, Sigorta Sözlesmesi,Sigortalanabilir Menfaatler, Bazı Özel Sigorta Türleri (Mal Sigortası/Yangın Sigortası/Ziraî Sigorta/Tasıma Rizikolarına Karsı Sigorta/Hırsızlık Sigortası/Hayat ve Kaza Sigortaları)
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sosyal sigorta ve özel sigorta arasındaki farklar tespit edilir.  1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ2Sigorta sözleşmeleri diğer sözleşmelerden ayırt edilir. Sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı gibi sigorta hukukunun temel kişilerini tanımlanabilir.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ3Öğrenci sigorta aracıları tespit ve birbirinden ayırt eder. Sigorta primi, riziko, menfaat gibi temel kavramları tanımlar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ4Öğrenci sigortacının hak ve borçlarını tespit eder. o sigorta ettirenin hak ve borçlarını tespit eder.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ5Sigortacının hangi durumlarda halef olacağını analiz eder. Hayat sigortalarında lehtar tayinini analiz eder.1, 2, 3, 4, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÖzel Sigorta Hukuku’na Giriş : Sigorta şirketleri
2. HaftaSigorta Denetlemesi – Sigortacılık Kanunu Hükümleri
3. HaftaSigorta Aracıları
4. HaftaSigorta hukukunda menfaat kavramı
5. HaftaRiziko Kavramı ve Prim
6. HaftaSigorta Ettirenin Görevleri - İlk Kısım
7. HaftaSigorta Ettirenin Görevleri - İkinci Kısım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSigortacının Yükümlülükleri
10. HaftaEksik-Aşkın Sigorta ve Birden Çok Sigorta
11. HaftaSigortacının Halefiyeti
12. HaftaHayat Sigortası
13. HaftaLehtar kavramı ve tayini
14. HaftaKarar İncelemesi ve Eski Yıllara Ait Sınav Sorularının Çözülmesi
15. HaftaDönemin genel değerlendirmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf. Dr. Reyegan Kender, Türkiye´de Hususi Sigorta Hukuku, istanbul, 2011.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.006.0060.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü95
Toplam İş Yükü / 25 (s)95 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"