Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İcra İflas Hukuku-IIHUK 4022016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Külli icra hukukunun genel esaslarının tanıtılması, külli icra sisteminin işleyisinin kavratılması, külli icranın sonuçları, külli icrada tasfiye ve külli icrada takip yollarının detaylı bir şeklide incelenip, aktarılması.
Dersin İçeriğiGenel olarak külli icra hukuku ve külli icra hukukunun amacı.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İflas kavramı ve iflasa tabi kisiler kavramlarını tanımlar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ2İflas nedenlerini açıklar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ3İflas yolları ve genel iflas yolu kavramlarını tanımlar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ4Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunu açıklar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ5Doğrudan doğruya iflas hallerini açıklar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ6İflasın hukuki sonuçları hakkında bilgiler sıralar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ7Pratik çalısmalar yapılarak konular özetlenmeye çalışılır.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ8İflasın tasfiyesini ve iflas masası kavramlarını tanımlar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ9Müflisin yükümlülükleri ve tasfiye şeklini yorumlar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ10İflas idaresi ve iflasta istihkak talepleri örneklendirir.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ11Alacaklıların tespiti ve sıra cetveli konularını yorumlar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ12İflasta satış, paraların paylaştırılması ve borç ödemeden aciz vesikası konularını örneklendirir.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ13İflasın kapanması, kaldırılması ve basit tasfiye kavramlarını tanımalar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ14İptal davası ve sonuçları hakkında bilgiler sıralar.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ15Pratik çalışmalar yapılarak konular özetlenmeye çalışılır.1, 2, 3, 4, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTakipsiz İflas
2. Haftaİflasın Ertelenmesi
3. HaftaTakipli İflas: Kambiyo Senetlerine Dayanan Takip
4. HaftaTakipli İflas: Adi (Genel) İflas Yoluyla Takip
5. Haftaİflas Davası, Görevli ve Yetkili Mahkeme, Yargılama ve Hüküm
6. Haftaİflâs Masasının Teşkili
7. Haftaİflâsın Kaldırılması
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİflâsın Açılmasının Hukuki Sonuçları
10. Haftaİflas Masasının Tasfiyesi
11. HaftaAlacakların İncelenmesi ve Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi
12. HaftaMasanın Tasfiyesi
13. Haftaİflâsın Kapanması
14. HaftaKonkordato
15. Haftaİptal Davası
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz Atalay, Doç. Dr. Meral Sungurtekin Özkan, Doç. Dr. Muhammet Özekes, İcra ve İflas Hukuku, Ankara, 2016 Prof. Dr. Baki Kuru, Prof. Dr. Ramazan Arslan, Prof. Dr. Ejder Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku, Ankara, 2016 Prof. Dr. Timuçin Muşul, İcra ve İflas Hukuku, Ankara, 2016
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.007.0098.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü149
Toplam İş Yükü / 25 (s)149 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"