Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İş HukukuHUK 4072016 - 2017T : 4+U : 045.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri Türkiye'deki iş hukuku konusunda yeterli bilgi düzeyine ulaştırmak.
Dersin İçeriğiBireysel iş hukukunun temel kavramları, iş sözleşmesi türleri, iş sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi ile bu sözleşmeden doğan taraf borçları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; İşçi, işveren, işyeri gibi temel bireysel iş hukuku kavramlarını açıklayabilecek.Bireysel iş sözleşmesinin türleri, kurulması, sona ermesi; bu sözleşmeden doğan işveren ve işçi hak, borçları öğrenecekler1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12A, C
ÖÇ2Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; İş Hukuku ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri tanımlayabilir. İş sözleşmesinde işçi ve işverenin hak ve borçlarını açıklayabilir. İş Sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçlarını açıklayabilir.1, 2, 3, 4, 7, 12A, C
ÖÇ3Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri tanımlayabilir. İş sözleşmesi çerçevesinde işçi ve işverenin hak ve borçlarını açıklayabilir. 1, 2, 3, 4, 12A, C, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİş Hukukuna Giriş İş Hukukunda Temel İlkeler, İş Hukukunun Kaynaklarıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 4857 sayılı İş Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
2. Haftaİş Hukukunun Sosyal Politika ve Tarihi Açıdan Oluşumu Türk İş Hukukunun Doğuşu, Konusu ve Nitelikleriİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 4857 sayılı İş Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
3. Haftaİş Hukukunda Temel Kavramlar: İşçi, Çırak, Stajyer, İşveren, İşveren Vekili, Alt İşveren, İşkolu, İşyeri, İşletmeİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 4857 sayılı İş Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
4. Haftaİş Hukukunda Temel Kavramlar: İşçi, Çırak, Stajyer, İşveren, İşveren Vekili, Alt İşveren, İşkolu, İşyeri, İşletmeİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 4857 sayılı İş Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
5. Haftaİş Sözleşmesi: Tanımı, Unsurları, Türleri İş Sözleşmesinin Yapılması, Tarafların Ehliyeti, Sözleşme Serbestisinin Sınırlandırılması, İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü İş Görme Olan Akitler: Vekâlet, İstisna ve Hizmet Akdi...İlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 4857 sayılı İş Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
6. Haftaİş Sözleşmesinden Doğan Borçlar: İşçinin ve İşverenin Borçlarıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 4857 sayılı İş Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
7. Haftaİş Sözleşmesinin Sona Ermesi İş Sözleşmenin Haklı ve/veya Haksız Feshiİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 4857 sayılı İş Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSözleşmenin feshinde usul Fesih Bildirimiİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 4857 sayılı İş Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
10. Haftaİşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 4857 sayılı İş Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
11. HaftaKıdem tazminatıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 4857 sayılı İş Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
12. HaftaÇalışma saatleriİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 4857 sayılı İş Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
13. Haftaİş Sağlığı ve Güvenliğiİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 4857 sayılı İş Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
14. HaftaÇalışma Hayatının Denetimi ve Teftişiİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve 4857 sayılı İş Kanunu okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
15. HaftaPratik çalışmalarla genel tekrarKanunla ve ilgili önceden dağıtılmış pratik çalışmaya hazırlanılarak gelinecektir.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf. Dr. Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri 2016/09 29. Baskı, XXVI+940 Sayfa, Ciltli
Diğer KaynaklarProf. Dr. Şükran Ertürk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Pratik Çalışmaları 2016 / 5. Baskı / 495 Sayfa
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ders Devam10
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.0028.00448.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.0016.00256.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü707
Toplam İş Yükü / 25 (s)707 / 25
Dersin AKTS Kredisi28

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"