Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Şirketler HukukuHUK 3042016 - 2017T : 4+U : 045.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Fatih AYDOĞAN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Fatih AYDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, Türk Şirketler Hukukunu ana hatlarıyla; Anonim Şirketler Hukukunu ise ayrıntılı olarak ele almayı hedeflemekte; Şirket ve pay sahipleri/ortaklar veya şirketle 3. kişiler arasındaki olası ihtilaflarda başvurulacak hüküm ve içtihatlar konusunda yürürlükteki ve tasarı Türk Ticaret Kanunlarını karşılaştırmalı olarak incelemek suretiyle yol göstermektedir.
Dersin İçeriğiŞirketler Hukuku’na Giriş, Adi Ortaklık, Ticaret Şirketleri Genel Hükümler, Birleşme ve Devralmalar; Şirketin Tür Değiştirmesi, Kollektif ve Komandit Ortaklıklar, Anonim Şirketler Hukuku’na Giriş- Anonim ŞirketinKuruluşu, Anonim Şirketin Organları- Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Denetçiler- Anonim Şirketin Denetimi, Pay Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri, Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiye, Limited Şirketler
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Şirketler hukukuna ilişkin temel kavramlara, özellikle anonim şirkete vakıf olur1, 2, 5, 10A
ÖÇ2Şirketler hukukuna ilişkin güncel gelişmelerden haberdar olur1, 2, 5, 10A
ÖÇ3Derste öğreneceği bilgiler ışığında karşısına çıkacak problemleri çözme yetisine haiz olur1, 2, 5, 10A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 5:Gösterim, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaŞirketler Hukukuna GirişKarahan, alakalı bölüm
2. HaftaAdi ŞirketKarahan, alakalı bölüm
3. HaftaTicaret Şirketlerinin Genel HükümleriKarahan, alakalı bölüm
4. HaftaKollektif ŞirketlerKarahan, alakalı bölüm
5. HaftaKomandit ŞirketlerKarahan, alakalı bölüm
6. HaftaAnonim Şirketin Temel Nitelikleri ve KuruluşuKarahan, alakalı bölüm
7. HaftaYönetim KuruluKarahan, alakalı bölüm
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDenetim ve HesaplarKarahan, alakalı bölüm
10. HaftaGenel KurulKarahan, alakalı bölüm
11. HaftaGenel Kurul Kararlarının Sakatlık HalleriKarahan, alakalı bölüm
12. HaftaEsas Sözleşme DeğişiklikleriKarahan, alakalı bölüm
13. HaftaPay Sahibinin Hakları ve Borçları,Sona Erme ve TasfiyeKarahan, alakalı bölüm
14. HaftaAnonim Şirketlerde Menkul Kıymetler Anonim Şirketlerde Hukuki ve Cezai SorumlulukKarahan, alakalı bölüm
15. HaftaGenel TekrarKarahan, alakalı bölüm
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKarahan, Sami, Şirketler Hukuku, Mimoza, Aralık 2012
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.001.001.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü133
Toplam İş Yükü / 25 (s)133 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"