Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eşya Hukuku-IIHUK 3022016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDekan V. Mustafa ATEŞ
Dersi VerenlerDekan V. Mustafa ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kişinin eşya ile olan ilişkisinin ele alındığı Eşya Hukuku dersinde kat mülkiyeti, tapu sicili ve sınırlı ayni haklar incelemektir
Dersin İçeriğiÖzel bir kanunla düzenlenmiş olan kat mülkiyeti kavramı ile kat irtifakı kavramı ile mülkiyet haricindeki aynî haklar, yani sınırlı aynî haklar üzerinde durulacaktır
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kat mülkiyeti ile kat mülkiyetinden kaynaklanan problemlere hâkimdir1, 2, 5, 10A
ÖÇ2Sınırlı aynî haklara ilişkin temel bilgi ve ilkelere sahiptir1, 2, 5, 10A
ÖÇ3Sınırlı aynî haklarla ilgili problemleri çözebilecek alt yapıya sahiptir1, 2, 5, 10A
ÖÇ4Mahkemelerin bu konular hakkında verdiği kararlar hakkında bilgi sahibidir1, 2, 5, 10A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 5:Gösterim, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAyni Haklara Egemen Olan İlkelerOkuma /Olay analizi
2. HaftaMülkiyet Hakkı, Bütünleyici Parça ve EklentiOkuma /Olay analizi
3. HaftaPaylı MülkiyetOkuma /Olay analizi
4. HaftaZilyetliğin Sona Ermesi, Zilyetliğin KorunmasıOkuma /Olay analizi
5. HaftaTaşınır Mülkiyetinin KazanılmasıOkuma /Olay analizi
6. HaftaTaşınmaz Mülkiyetinin KazanılmasıOkuma /Olay analizi
7. HaftaTaşkın İnşaat ve Haksız Yapı
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTaşınmaz Mülkiyetinin KısıtlamalarıOkuma /Olay analizi
10. Haftaİrtifak Hakları Hakkında Genel BilgiOkuma /Olay analizi
11. Haftaİntifa, Oturma ve Üst İrtifaklarıOkuma /Olay analizi
12. HaftaTaşınmaz Rehninin Temel İlkelerOkuma /Olay analizi
13. HaftaTaşınmaz Rehni TürlerOkuma /Olay analizi
14. HaftaTaşınır Rehninin Temel İlkeleriOkuma /Olay analizi
15. HaftaTaşınır Rehni TürleriOkuma /Olay analizi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAydın Aybay/Hüseyin Hatemi, Eşya Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.001.001.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"