Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Borçlar Hukuku Özel Hükümler-IHUK 3092016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Abdurrahman SAVAŞ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Abdurrahman SAVAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Borçlar hukukunun özel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkeleri kazandırmak, Bu esaslara ilişkin Yargıtay kararlarını incelemek.
Dersin İçeriğiÖğreniciler özel borç ilişkileri ve Borçlar Kanununda düzenlenen sözleşme tipleri, sözleşme özgürlüğü prensibi, kanunda düzenlenmeyen sözleşme tipleri, satım sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, konusu ve şekli, satım sözleşmesinde yarar ve hasarın geçişi, satıcının satılan malı teslim ve mülkiyeti nakil borcu, satıcının teslim borcunu ifada temerrüdü,satıcının zapta karşı tekeffül borcu, satıcının ayıba karşı tekeffül borcu, satıcının diğer borçları, alıcının borçları, satımın çeşitleri, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, tarafları, çeşitleri ve unsurları, kiralayanın borçları, kiracının borçları, kira sözleşmesinin sona ermesi konularını tartışır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Kişiler arası özel borçlanma ilişkilerini tanımlar.Teknolojinin gelişmesiyle son zamanlarda ortaya çıkan ancak henüz yasada yer almayan yeni sözleşme tiplerini tanımlar. Satım, bağışlama ve kira sözleşmelerini tanımlar.1, 3, 4, 12A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSözleşme kavramı
2. HaftaSözleşme tipleri
3. HaftaSatım sözleşmesi
4. HaftaSatım sözleşmesinin türleri
5. HaftaSatım sözleşmesinin hükümleri
6. HaftaKira Sözleşmesi
7. HaftaPratik Çalışma
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaVekalet sözleşmesi
10. HaftaEser Sözleşmesi
11. HaftaKefalet Sözleşmesi
12. HaftaVedia Sözleşmesi
13. HaftaTrampa Sözleşmesi
14. HaftaPratik Çalışma
15. HaftaPratik Çalışma
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1- Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri 2- Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler 3- Fahrettin Aral, Özel Borç İlişkileri
Diğer KaynaklarDersle ilgili kaynak kitaplar, ders notları, uygulama çalışmalarına ilişkin notlar, slaytlar vb.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final2.002.004.0000
Toplam İş Yükü117
Toplam İş Yükü / 25 (s)117 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"