Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak HukukuHUK 3032016 - 2017T : 4+U : 045.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Fatih SERBEST
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Fatih SERBEST
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ticari İşletme Hukuku'na getirilen yeniliklerin değerlendirilmesi. Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı, ticaret unvanının korunması, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı, haksız rekabet, cari hesap, marka ve tacir yardımcıları konularını öğrencilere öğretmektir. Bu dersin diğer amacı öğrencilerin kıymetli evrak hukuku hakkında bilgi sahibi olmasını; uygulamada sıkça kullanılan ve ticaret hayatının önemli bir parçası olan kambiyo senetlerinin hukuki niteliğini ve işleyişinin kavranmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiTicaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı, ticaret unvanının korunması, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı, haksız rekabet, cari hesap, haksız rekabet ve marka bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca derste senet, çek, poliçe, bono gibi kıymetli evrak da incelenmektedir. Kıymetli evrakta şekil şartları, ödeme zamanı, kabul etmeme ve ödememe protestosu gibi konulara da yer verilmektedir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Ticaret Hukukunun temel ilkelerini kavramak Ticari bir uyuşmazlıkta hangi hükümlerin uygulanacağını ve bunların sırasını belirlemek1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14A, C, F
ÖÇ2İşletme, ticari işletme ve esnaf işletmesi kavramlarını anlamak ve aralarındaki farkları belirlemek; Bağımsız tacir yardımcılarının tacir ile olan ilişkisi yönünden aralarındaki farklılıkları değerlendirmek1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14A, C, F
ÖÇ3Rekabete ilişkin kuralları, haksız rekabeti ve sonuçlarını değerlendirebilmek Ticaret Sicilini, işleyişini ve önemini, elektronik ticaret sicilini ve kurallarını anlamak Dış ticaret işlemlerinde ödeme ile ilgili işleyiş hakkında bilgi edinmek1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14A, C, F
ÖÇ4Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Kıymetli evrak hukukundaki temel bilgileri açıklayabilecekler Kambiyo senedini ve unsurlarını açıklayabilecekler İptal prosedürünü analiz edebilecekler Poliçe, bono, çek hakkında bilgi sahibi olacaklardır1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTicari İşletme Kavramı, Ticari İşletmenin Malvarlığı, Ticari İşler1 - 104
2. HaftaTicari Hükümler, Ticari Davalar104 - 140
3. HaftaTicari İşletme141- 258
4. HaftaTacir ve Esnaf258 - 355
5. HaftaTicaret Sicili, Ticaret Unvanı ve İşletme Adı355 - 432
6. HaftaMarka432 - 519
7. HaftaHaksız Rekabet519 - 584
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTicari Defterler ve Cari Hesap584 - 673
10. HaftaTacir Yardımcıları673 - 853
11. HaftaKıymetli Evrak Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar, Nama Emre ve Hamiline Yazılı Senetler1- 81
12. HaftaKambiyo Senetleri Genel Bakış - Poliçe86 - 127
13. HaftaKambiyo Senetleri - Bono129 - 230
14. HaftaKambiyo Senetleri - Çek231 - 297
15. HaftaKanunlar İhtilafı - Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları - Emtia Senetleri299 -361
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÜlgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya/Nomer/Ertan, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2015. Bozer/Göle, Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2015 Poroy/Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2015. Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya/Nomer/Ertan, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 2015. Poroy/Tekinalp, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, İstanbul 2013.
Diğer KaynaklarKendigelen/Teoman, Ticaret Hukuku Uygulamalı Ders Örnekleri, İstanbul, 2010 ve devamı yıllar. Diğer Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışma Kitapları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 13
3Kısa Sınav 23
4Kısa Sınav 33
5Kısa Sınav 43
6Ders Devam8
7Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.0056.00784.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.0014.00196.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav4.002.008.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü992
Toplam İş Yükü / 25 (s)992 / 25
Dersin AKTS Kredisi40

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"