Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-IIHUK 2062016 - 2017T : 4+U : 046.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mükerrem Onur BAŞAR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mükerrem Onur BAŞAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, borcun asli kaynaklarından olan sözleşmeleri, borç ilişkilerinde özel durumların ve borç ilişkilerinde taraf değişikliklerinin incelenmesidir. Özellikle Borçların ifası, Borçların ifa edilmemesinin sonuçları, alacaklı temerrüttü, ifa imkansızlığı, borçlu temerrüttü incelenecektir. Bunların dışında şu konularda bu derste öğretilecektir: müteselsil borçluluk, borcun üçüncü kişiye etkisi, şarta bağlı borçlar, alacağın temliki ve borcun nakli kurumları da inc
Dersin İçeriğiBorçların ifası, Borçların ifa edilmemesinin sonuçları, alacaklı temerrüttü, ifa imkansızlığı, borçlu temerrüttü; borç İlişkilerinde özel durumlar; alacağın devri, borcun üstlenilmesi, sözleşmenin devri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sorumluluk hukukunda hukuki ihtilafları tespit eder ve analiz eder.1A
ÖÇ2Somut olaydaki hukuki ihtilaflara Borçlar Genel Hukuku kapsamında çözümler ve açıklar.1A
ÖÇ3Borçların ifa yerini analiz eder.1A
ÖÇ4ifa zamanını tanımlar.1A
ÖÇ5 ifa engellerini inceler.1A
ÖÇ6Borçların ifa edilmemesinin sonuçları ve üçüncü kişilere etkisi konularını sıralar.1A
ÖÇ7 ifa imkansızlığını açıklar.1A
ÖÇ8borçlu temerrüttünü analiz eder.1A
ÖÇ9Borcun çeşitli sona erme sebeplerini tanımlar.1A
ÖÇ10 Müteselsil borçluluk ve alacaklılığın kaynaklarını ve hükümlerini inceler.1A
ÖÇ11Koşula bağlı borçlar, ceza koşulu Koşulun türlerini sıralar.1A
ÖÇ12Alacağın Devri Ve Borcun Nakli Konularını tanımlar.1A
ÖÇ13Borcun üstlenilmesi kavramını; İç üstlenmeyi; Dış üstlenmeyi; Bir malvarlığının veya işletmenin devrini, borçların üstlenilmesini; Sözleşmenin devrini ve sözleşmeye katılmasını açıklar.1A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBorçların ifa yeri
2. HaftaBorçların ifa zamanı
3. Haftaifa imkansızlığı
4. HaftaAlacaklı temerrütü
5. HaftaBorçlu temerrütü
6. Haftaİfa engelleri
7. HaftaBorcun ifa edilmemesinin sonuçları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBorcun sona erme sebepleri I
10. HaftaBorcun sona erme sebepleri II
11. HaftaBorç İlişkilerinde Özel Durumlar (Müteselsil Borçluluk ve Müteselsil Alacaklılık)
12. HaftaBorç İlişkilerinde Özel Durumlar (Koşula Bağlı Borçlar)
13. HaftaBorç İlişkilerinde Özel Durumlar (Ceza Koşulu, Bağlanma Parası, Cayma Parası, Ceza Koşulu)
14. HaftaBorç İlişkilerinde Özel Durumlar (Ceza Koşulu, Bağlanma Parası, Cayma Parası, Ceza Koşulu)
15. HaftaBorç İlişkilerinde Taraf Değişiklikler
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuM.Kemal,OĞUZMAN-Turgut,ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler I-II. Cilt
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü66
Toplam İş Yükü / 25 (s)66 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"