Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-IIHUK 2022016 - 2017T : 4+U : 046.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı ceza hukuku bilgisinin öğrenciye öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiSuçun unsurları, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan haller, suça teşebbüs, suça iştirak, suçların içtimaı, yaptırım, ceza ve güvenlik tedbirleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Ceza hukukuna ilişkin olayları analiz eder.1A, C
ÖÇ2Teşebbüs kavramını örneklerle açıklar.1A, C
ÖÇ3Güvenlik tedbirlerini tanımlayabilir.1A, C
ÖÇ4Mahkemeler tarafından verilen kararları belirli ölçüde yorumlar.1A, C
ÖÇ5iştirak kavramlarını örneklerle açıklar.1A, C
ÖÇ6Adli para cezasını açıklar.1A, C
ÖÇ7 Cezalandırmaya ilişkin analizler yapabilir.1A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSuçun Unsurları
2. HaftaSuçun Unsurları
3. HaftaSuçun Unsurları Dışında Kalan Haller
4. HaftaTeşebbüs
5. Haftaİştirak
6. HaftaCeza Kavramı, Cezanın Amacı
7. HaftaCezanın Nitelikleri ve Çeşitleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYaptırım
10. HaftaHapis Cezası
11. HaftaAdli Para Cezası
12. HaftaGüvenlik Tedbirleri
13. HaftaDava ve Ceza İlişkisini Sona Erdiren Nedenler
14. HaftaCezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
15. HaftaCezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuİzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi12.008.0096.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.002.002.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü165
Toplam İş Yükü / 25 (s)165 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"