Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-IHUK 2052016 - 2017T : 4+U : 046.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mükerrem Onur BAŞAR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mükerrem Onur BAŞAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Türk Borçlar Hukuku genel hükümlerinin ilk bölümüne ilişkin bilgilerin bilimsel ve yargısal kaynaklar ışığında incelenmesidir. Ders, özellikle sözleşmeler hukuku alanına yoğunlaşmakta ve sözleşmelerin kuruluşu, temsil, sözleşmelerin geçerliliği, yorumlanması ve içeriği, ifası ve ifa etmemeye bağlanan sonuçlar gibi konulara odaklanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu dersin kapsamında Türk Borçlar Kanununun sistematiği, Borçlar Hukukunun kaynakları, borç ve borç ilişkisi, sorumluluk kavramı, borç ilişkilerinin kaynakları, hukuki işlemlerden ve özellikle sözleşmeden doğan borçlar, genel işlem koşulları, temsil, sözleşmelerin niteliği ve türleri, kurulması ile buna bağlanan hüküm ve sonuçlar, yeni koşullara uyarlanması üzerinde durulacaktır. Bunların haricinde borçların ifası, borçların ifa edilmemesinin sonuçları, borçların sona ermesi konuları da incelenecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Sözleşmelere ilişkin ihtilafları tespit eder. 2) Sözleşmelere ilişkin ihtilaflara Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerinin çerçevesinde uygun çözümleri sıralar.1, 2, 3, 4, 12, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBorçlar Hukukuna GirişAşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuma
2. HaftaBorçların KaynaklarıAşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuma
3. HaftaSözleşme Özgürlüğü Kavramı ve Sözleşmelerin Geçerlilik Şartları (Şekil)Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuma
4. HaftaSözleşmelerin Geçerlilik Şartları (Ehliyet, Emredici Hukuk Kuralları, Kişilik Hakları, Ahlaka ve Kamu Düzenine Aykırılık, Muvazaa ve İmkânsızlık)Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuma
5. HaftaSözleşmelerin Geçerlilik Şartları (İrade Sakatlıkları ve Aşırı Yararlanma)Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuma
6. HaftaSözleşmelerin Yorumlanması, Tamamlanması ve HükümsüzlüğüAşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuma
7. HaftaGenel İşlem KoşullarıAşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuma
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTemsil Yetkisi, Borçların İfasıAşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuma
10. Haftaİfa Engelleri, Alacaklı TemerrüdüAşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuma
11. Haftaİmkânsızlık, İşlem Temelinin ÇökmesiAşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuma
12. HaftaBorçlu Temerrüdü ve SonuçlarıAşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuma
13. HaftaBorcun İfa Edilmemesi Kavramına Giren Diğer DurumlarAşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuma
14. HaftaSözleşmeye Aykırılık Halinde Zarar, Tazminat ve SorumlulukAşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuma
15. HaftaBorçların Sona ErmesiAşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuma
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuOğuzman, Kemal/Öz, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt-I, Vedat, 14. Baskı, İstanbul 2016.
Diğer KaynaklarNomer, Haluk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta, 14. Baskı, İstanbul 2015.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.0064.001024.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.0064.001024.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama16.0064.001024.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü3075
Toplam İş Yükü / 25 (s)3075 / 25
Dersin AKTS Kredisi123

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"