Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Ceza Hukuku Genel Hükümleri-IHUK 2012016 - 2017T : 4+U : 046.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında şu konular incelenmektedir: Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi; Ceza Hukuku Kurallarının Zaman; Yer Ve Kişi Bakımından Uygulanması; Suçluların İadesi; Suçun Unsurları;tipiklik, suçun maddi unsurları, manevi unsurları ve hukuka aykırılık unsuru ile kusur incelenecektir.
Dersin İçeriğiCeza Hukukunun Kaynakları, Ceza Kanunun uygulanması, suçun unsurları, ceza kavramı
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Ceza kavramını tanımlar 2) Suç ve ceza kavramlarını örneklerle açıklar 3) Ceza Hukukunun kaynaklarını ayırt eder. 4) Ceza hukukuna ilişkin olayları analiz eder. 5) Etkili bir yaptırımda bulunması gereken özelliklere ilişkin yorumlar yapar.1, 2, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaCeza Hukuku Kavramı ve Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisiAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
2. HaftaCeza Hukukunun TarihiAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
3. HaftaCeza Hukukunun TarihiAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
4. HaftaCeza Hukukunun KaynaklarıAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
5. HaftaCeza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulama AlanıAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
6. HaftaCeza Hukuku Kurallarının Kişi Bakımından Uygulama AlanıAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
7. HaftaCeza Hukuku Kurallarının Kişi Bakımından Uygulama AlanıAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaCeza Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulama AlanıAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
10. HaftaGerı vermeAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
11. HaftaGerı vermeAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
12. HaftaGerı vermeAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
13. HaftaSuç ve Unsurları Hakkında Genel BilgilerAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
14. HaftaSuçun UnsurlarıAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
15. HaftaSuçun UnsurlarıAşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTürk Ceza Hukuku Genel Hükümler-İzzet ÖZGENÇ
Diğer KaynaklarCeza Hukuku Genel Hükümler-Hamide ZAFER
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"